Warmińsko-mazurskie przeciwne optymalizacji linii

Warmińsko-mazurskie przeciwne optymalizacji linii

05 kwietnia 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego nie zgadza się z planami spółki zarządzającej liniami kolejowymi i w liście do prezesa PKP Polskie Linie Kolejowe wskazuje argumenty za utrzymaniem ruchu pociągów na spornych odcinkach.

Fot. Mikołaj Manowski

Chodzi o linie kolejowe nr 208 między Działdowem i Brodnicą, nr 219 Szczytno-Ełk, nr 233 Czerwonka-Ełk oraz nr 254 Elbląg-Braniewo.

W liście czytamy m.in. że z argumentacją PLK „nie mogą się zgodzić ci, którzy właśnie w tych liniach/odcinkach doszukują się możliwości rozwoju regionu, który stawia na dynamiczny rozwój ekonomiczny. Regionu, w którym mieszkańcy zmuszani są dojeżdżać do zakładów pracy, które wykorzystują możliwości stref ekonomicznych. Niejednokrotnie stanowią one strategiczne korytarze transportowe dla dużych i dynamicznie rozwijających się ośrodków przemysłowych województwa warmińsko-mazurskiego”.

W ostatnich latach samorząd województwa oraz samorządy lokalne z własnych środków remontowały niektóre odcinki. Tak było między innymi w przypadku linii nr 219 między Szczytnem a Ełkiem oraz linii nr 221 Olsztyn-Braniewo. Podjęte zostały też działania w kierunku reaktywacji kolei nadzalewowej.

Przypomnijmy, że to już drugie oficjalne pismo skierowane do prezesa PKP Polskie Linie Kolejowe. Na wcześniejsze Zarząd Województwa nie dostał do tej pory odpowiedzi.