Czy warto kupić akcje PKP Cargo?

Czy warto kupić akcje PKP Cargo?

13 września 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

- Jako zarząd będziemy musieli uwzględniać interesy wszystkich akcjonariuszy, ciągle będziemy konfrontowani z rynkiem. Zrobimy wszystko, by generować zysk – deklaruje w rozmowie z money.pl Łukasz Boroń, prezes PKP Cargo. Już za kilka tygodni spółka zadebiutuje na warszawskiej giełdzie.

Fot. Kuba Batorowicz

Sprzedaż pakietu mniejszościowego PKP Cargo (czyli 50 proc. akcji minus jedna akcja) będzie jedną z największych prywatyzacji na polskim rynku. Debiut giełdowy nastąpi w czwartym kwartale tego roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem akcje będą do kupienia już 17 października.

Szef największego polskiego przewoźnika towarowego przyznaje, że prywatyzacja nie jest pełna, ponieważ pakiet kontrolny zachowa spółka PKP S.A. należąca do Skarbu Państwa.

- Ale to i tak ruch w dobrą stronę, bo w akcjonariacie znajdą się m.in. instytucje finansowe. PKP Cargo i tak będzie więc musiało dbać o bardzo wysokie standardy ładu korporacyjnego - mówi Łukasz Boroń. - Dla inwestorów instytucjonalnych nasze akcje będą rodzajem tych aktywów, które trzeba mieć - podkreśla prezes. I dodaje, że inwestorzy doskonale widzą, że PKP Cargo jest ciekawą spółką.

Słowa te znajdują potwierdzenie w pozycji przewoźnika na krajowym rynku kolejowym i osiąganych wynikach finansowych.

W 2012 roku, udział Grupy PKP Cargo Logistics w polskim rynku wyniósł 60,3 proc. pod względem pracy przewozowej oraz 50,5 proc. pod względem przewiezionej masy. W ubiegłbym roku, Grupa obsłużyła 8,5 proc. łącznej pracy przewozowej w UE i zamierza kontynuować ekspansję na rynkach zagranicznych w Europie Środkowo Wschodniej i Europie Zachodniej. Wysiłki PKP Cargo koncentrują się na rozwoju przewozów w Niemczech, w Czechach, na Słowacji, w Austrii, na Węgrzech i w Belgii.

Szeroka skala działalności oraz silna pozycja rynkowa pozwalają przewoźnikowi generować dobre wyniki finansowe. W 2012 roku, PKP Cargo wypracowało 267 mln zł zysku netto przy przychodach sięgających blisko 5,2 mld zł.

Obecnie Grupa PKP Cargo Logistics obsługuje ponad tysiąc klientów. Firma posiada długoterminowe relacje umowne z największymi grupami przemysłowymi działającymi w Polsce. W szczególności zawarła wieloletnie umowy z firmami z branży energetycznej oraz producentami kruszyw.