Testy integracyjne systemu ERTMS na E30

Testy integracyjne systemu ERTMS na E30

27 stycznia 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Na pilotażowym odcinku linii E30 Okmiany - Bolesławiec - Zebrzydowa trwają ostatnie testy integracyjne elementów Europejskiego Systemu Sterowania Ruchem Kolejowym ERTMS.

Fot. Thales

Linia kolejowa E30 stanowi ważne połączenie tranzytowe między wschodem a zachodem, łączy też najistotniejsze regiony gospodarcze południowej Polski. Między innymi dlatego zdecydowano, że to na 84,4-kilometrowym odcinku tej trasy (Legnica - Węgliniec - Bielawa Dolna) zacznie się pilotażowe wdrażanie pierwszej instalacji systemu ERTMS/ETCS poziomu 2.

Bombardier finiszuje

Jak zapewnia wykonawca inwestycji (bez budowy sieci GSM-R), konsorcjum firm Bombardier Transportation Sweden AB oraz Bombardier Transportation (ZWUS) Polska, główne prace już się zakończyły.

- Wszystkie urządzenia przytorowe systemu ETCS poziom 2 zostały przez konsorcjum zabudowane na linii zgodnie z harmonogramem. Po zabudowie tych urządzeń pozyskaliśmy również stosowne certyfikaty - mówi Krzysztof Struzik, członek zarządu Bombardier Transportation (ZWUS) Polska. Koszt projektu to ok. 78 mln zł.

- Obecnie trwają ostatnie prace przygotowawcze do instalacji urządzeń pokładowych systemu ETCS poziom 2 na wytypowanych i udostępnionych przez zamawiającego i przewoźników lokomotywach. Równolegle trwają testy systemu ETCS poziom 2 w laboratorium Bombardiera przy współudziale zarządcy infrastruktury i jednostki notyfikowanej – dodaje Struzik.

W najbliższym czasie Bombardier Transportation wspólnie z Polskimi Liniami Kolejowymi rozpocznie testy integracyjne urządzeń systemu łączności GSM-R w Bolesławcu i Węglińcu, dostarczonych już do zarządcy terminali przenośnych GSM-R oraz testy integracyjne systemu ERTMS na odcinku pilotowym Okmiany - Bolesławiec - Zebrzydowa, sukcesywnie rozszerzając obszar testów na wszystkie pozostałe szlaki i stacje.

- Warto zaznaczyć iż wszystkie prace instalacyjne i testy integracyjne były i są przez nas realizowane w sposób nie zakłócający prowadzenia ruchu pociągów na linii E30, co stanowi duże wyzwanie biorąc pod uwagę duże natężenie ruchu pociągów na tej linii – zaznacza przedstawiciel Bombardiera.

Kapsch nie pozostaje w tyle

Drugim elementem systemu ERTMS implementowanego w ramach pilotażowego projektu jest  budowa sieci GSM-R wzdłuż linii E30 oraz central GSM-R dla potrzeb radiołączności kolejowej i systemu ETCS poziomu 2. Tu wykonawcą jest konsorcjum Kapsch CarrierCom Polska i Kapsch CarrierCom AG. Wartość tego kontraktu to 44,5 mln zł. 

Testy samego GSM-R prowadzone w ubiegłym roku na 18,5-kilometrowym odcinku Okmiany - Bolesławiec – Zebrzydowa zakończyły się pomyślnie. Protokół odbioru systemu zabudowanego przez Kapscha też został podpisany. To oznacza, że najtrudniejszy etap prac przy systemie łączności cyfrowej dla tego odcinka również dobiegł końca.

Przed wykonawcami i zarządcą infrastruktury jeszcze ostatnie testy integrujące. Jak zapewniają przedstawiciele Kapsch CarrierCom Polska, cały pilotażowy projekt realizowany na linii E30, powinien mieć swój finał w marcu tego roku.

Wzorzec dla innych projektów

Po zakończonej sukcesem instalacji pilotażowej wymienionych składników (ETCS i GSM-R) system ERTMS będzie wdrażany na pozostałych liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

- Jednym z podstawowych założeń projektów pilotażowych jest zebranie doświadczeń i wypracowanie najlepszych praktyk przy implementacji nowych technologii - tłumaczy Krzysztof Struzik. - Doświadczenia zebrane przy realizacji pierwszego tego typu projektu w Polsce odniosły już pozytywny skutek, przyczyniając się do sprawniejszej realizacji projektów ERTMS poziomu 2 na innych liniach w kraju - zaznacza.

Ważnym aspektem pilotażowej inwestycji na E30 jest określenie wszystkich zmiennych, które pozwolą na dostosowanie systemu do warunków krajowych. PKP PLK przewiduje opracowanie: kodowania sygnalizacji w systemie ERTMS/ETCS poziom 2 zgodnie z polskim prawem, zasad prowadzenia ruchu kolejowego z zastosowaniem systemu ERTMS/ETCS poziom 2 oraz scenariuszy operacyjnych, które będą opisywać sytuacje typowe i szczególne, z uwzględnieniem zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i wypadków kolejowych.

Wdrażanie ERTMS w Polsce

Do 2015 roku na sieci PKP PLK zrealizowanych zostanie jeszcze siedem projektów z zakresu ETCS na trasach: Warszawa - Gdynia (poziom 2), Legnica – Wrocław - Opole (poziom 2), Kunowice - Warszawa (poziom 1) oraz liniach: 1 i 17 Warszawa - Łódź Widzew (poziom 2), linie 570 i 64 Psary-Kozłów (poziom 1), linia 357  Poznań Wschód - Wągrowiec (poziom 1 Limited Supervision dedykowany liniom mało obciążonym ruchem kolejowym).

Natomiast projekty GSM-R są realizowane obecnie na 1,5 tys. km linii za łączną kwotę ponad 0,5 mld zł. Nowoczesny system łączności powstaje na odcinkach: Warszawa - Gdynia, Legnica - Bielawa, Legnica - Wrocław - Opole oraz Kunowice -Terespol.

PLK prowadzą też projekt przygotowawczy związany ze zdobyciem pozwoleń na budowę oraz przygotowaniem innych prac dla obiektów radiokomunikacyjnych GSM-R na ponad 12 tys. km linii kolejowych.

- Zakładamy, że realizacja tego projektu rozpocznie się w 2015 r. Postępowanie przetargowe planujemy ogłosić w przyszłym miesiącu - zapowiada Maciej Dutkiewicz. Przygotowanie dokumentacji ma kosztować ok. 100 mln zł, zaś sama budowa systemu nawet 1,2 mld zł.

Według zapisów Narodowego Planu Wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (przyjętego w 2007 r. i wciąż obowiązującego) do 2025 r. w Polsce system ETCS będzie funkcjonować na 5 tys. km, zaś GSM-R na 15 tys. km linii kolejowych.