Czerwone światło dla zakupu 20 wagonów PKP IC

Czerwone światło dla zakupu 20 wagonów PKP IC

21 stycznia 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Pod koniec listopada 2014 r. PKP Intercity rozstrzygnęło opóźniony o rok przetarg na dostawę 20 wagonów. Dostawcą taboru miało być konsorcjum firm: Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Tabor Szynowy i H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych. Niedawna kontrola postępowania, wykonana przez Urząd Zamówień Publicznych, wykazała jednak, że przetarg był sprzeczny z ustawą o zamówieniach publicznych.

Fot. Adam Brzozowski

Przypomnijmy: łączna wartość inwestycji miała wynieść 141,5 mln zł (dostawca, serwis i pożyczka na zakup taboru). Nowe wagony miały trafić na trasę Warszawa – Poznań – Szczecin, do obsługi pociągów „Chrobry" i „Bolesław Prus".  Część pieniędzy na zakup taboru miało pochodzić z UE.

Realizacja zamówienia prawdopodobnie nie dojdzie do skutku. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) przeprowadził kontrolę uprzednią obligatoryjną zamówienia udzielonego przez przewoźnika. Jej wynik jest niekorzystny.

– Kontrola zakończyła się stwierdzeniem naruszenia art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Naruszenie polegało na połączeniu w jednym zamówieniu dostaw i usług z zupełnie różnych branż, tj. dostawy wagonów kolejowych oraz usługi sfinansowania ich zakupu (tj. udzielenia pożyczki / kredytu) – informuje Anita Wichniak-Olczak, dyrektor Departamentu Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych w UZP.

Prezes Urzędu stwierdził, że nie ma na rynku wykonawcy, który byłby w stanie samodzielnie zrealizować takie zamówienie. Jego realizacja byłaby możliwa wyłącznie w ramach konsorcjum. – W wyniku kontroli uznano, że opis przedmiotu zamówienia utrudniał uczciwą konkurencję i  wydano zalecenie unieważnienia postępowania – tłumaczy  Anita Wichniak-Olczak.

Wynik kontroli nie jest ostateczny. PKP Intercity ma prawo wniesienia zastrzeżeń, które będą rozpatrywane przez prezesa Urzędu, a w razie ich nieuwzględnienia – przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Przewoźnik poinformował naszą redakcję, że planuje zwrócić się do prezesa UZP z wyjaśnieniami, ponieważ zdaniem PKP Intercity nie doszło do naruszenia przepisów PZP.

Zamówione przez PKP Intercity wagony miały spełniać najwyższe międzynarodowe standardy techniczne. Zgodnie z zamówieniem miały poruszać się z prędkością do 200 km/h, być wyposażone w m.in. Wi-Fi oraz monitoring. Wagony miał być drugiej i pierwszej klasy, wraz przedziałami menedżerskimi (4 miejsca i stolik do pracy).