PKP IC: nie naruszyliśmy przepisów Ustawy PZP

PKP IC: nie naruszyliśmy przepisów Ustawy PZP

21 stycznia 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

PKP Intercity odwoła się od decyzji prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, stwierdzającej, że rozstrzygnięty przetarg na dostawę 20 wagonów jest sprzeczny z prawem. Przewoźnik zamierza wyjaśnić Urzędowi formułę realizacji udzielonego zamówienia.

Fot. Rafał Wilgusiak

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził kontrolę uprzednią obligatoryjną zamówienia, udzielonego przez PKP Intercity. Wykonawcą zamówienia (dostawa 20 wagonów wraz z serwisem i udzieleniem pożyczki) jest konsorcjum firm ARP, Polski Tabor Szynowy i H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych. Wartość umowy wynosi 141,5 mln zł. Kontrola zakończyła się stwierdzeniem naruszenia ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ w jednym postępowaniu wymagano różniących się usług.

PKP Intercity ma możliwość wniesienia zastrzeżeń do decyzji prezesa UZP i zamierza z tego prawa skorzystać.

„W nawiązaniu do informacji o wynikach kontroli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, dotyczącego postępowania przetargowego na dostawę 20 pasażerskich wagonów kolejowych z usługą ich finansowania, PKP Intercity wyjaśnia, że w opinii spółki w kontrolowanym postępowaniu nie doszło do naruszenia przepisów Ustawy PZP, które miałoby wpłynąć na jego wynik. Przewoźnik planuje przedstawić umotywowane zastrzeżenia do wyników kontroli  i wkrótce przekaże UZP szczegółowe wyjaśnienia dotyczące wyboru formuły realizacji zamówienia” – czytamy w oświadczeniu PKP Intercity nadesłanym do naszej redakcji.

Zamawiany tabor ma trafić do obsługi pociągów kursujących w relacji Warszawa-Poznań-Szczecin od grudnia 2015 r.