O 25 proc. mniej wypadków w ciągu 4 lat

O 25 proc. mniej wypadków w ciągu 4 lat

03 marca 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Coraz lepszy stan infrastruktury kolejowej, doskonalenie zawodowe pracowników kolei i kontrole prowadzone przez Urząd Transportu Kolejowego – tak Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podsumowało działania realizowane na rzecz bezpieczeństwa na kolei.

Fot. Dominik Skudlarski

W spotkaniu, które odbyło się 2 marca w siedzibie resortu, udział wzięli wiceminister Sławomir Żałobka, prezesi Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztof Dyl i Ignacy Góra, wiceprezes PKP PLK Andrzej Pawłowski i przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Tadeusz Ryś.

MIR przypomniał, że na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wpływ mają realizowane działania w obszarze legislacyjnym. W 2014 r. wprowadzono pakiet rozporządzeń, w którym kompleksowo uregulowano proces szkolenia i doskonalenia zawodowego maszynistów. Znowelizowana została także ustawa o transporcie kolejowym, do której wprowadzono m.in. regulacje eliminujące nieprawidłowości związane z naruszaniem norm czasu pracy przez maszynistów.

Do poprawy bezpieczeństwa przyczyniło się wykorzystanie systemu ERTMS/ETCS, czyli systemu kontroli prowadzenia pociągu. Dało to także możliwość prowadzenia ruchu kolejowego z prędkością większą niż 160 km/h.

Jak podkreślali uczestnicy spotkania, udało się wzmocnić kompetencje Urzędu Transportu Kolejowego, m.in. poprzez zwiększenie budżetu na funkcje kontrolne. Przeprowadzane są doraźne kontrole przewoźników kolejowych i zarządcy infrastruktury, które obejmują czas pracy maszynistów, dokumentację i sprawność urządzeń.

– W 2014 r. pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzili 2884 kontroli oraz działań w zakresie promowania kultury bezpieczeństwa, przy czym liczba kontroli w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego wyniosła 1766 – podkreślił prezes Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztof Dyl.

Aby poprawić bezpieczeństwo na kolei, wzmocniono dyscyplinę, m.in. poprzez wprowadzenie zakazu rozmów z telefonów komórkowych w lokomotywach, korzystania z telewizorów na nastawniach i wprowadzenie monitoringu.