Marek Chraniuk nowym prezesem PKP Intercity

Marek Chraniuk nowym prezesem PKP Intercity

10 marca 2016 | Autor: ARR | Źródło: PKP SA
PODZIEL SIĘ

Jak dowiedział się „Kurier Kolejowy”, Marek Chraniuk został dziś powołany na stanowisko prezesa PKP Intercity. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP Intercity powołało też nowych członków zarządu.

Fot. Rafał Wilgusiak

W związku z rezygnacjami złożonymi w dniu 9 marca 2016 r. przez Jacka Leonkiewicza, prezesa zarządu PKP Intercity oraz przez Magdalenę Zajączkowską–Ejsymont, członka zarządu PKP Intercity, a także rezygnacją złożoną w dniu 10 marca 2016 r. przez Piotra Rybotyckiego, członka zarządu spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP Intercity powołało Marka Chraniuk na stanowisko prezesa PKP Intercity, a Jarosława Oniszczuka i Artura Resmera na stanowisko członków zarządu PKP Intercity.

Marek Chraniuk od 24 lat jest związany z Polskimi Kolejami Państwowymi, a z PKP Intercity od 2006 roku. Przez te lata przeszedł przez niemal wszystkie szczeble zawodowe od stanowiska dyżurnego ruchu po stanowiska menadżerskie. Specjalizuje się m.in. w opracowywaniu ofert przewozowych i taryfowych. Współpracował m.in. z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji umów dot. organizowania i dotowania kolejowych przewozów pasażerskich, w tym międzynarodowych. Jest absolwentem Wydziału Transportu Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. Ukończył studia podyplomowe z dziedziny zarządzania i marketingu na Uniwersytecie Szczecińskim oraz z zakresu zarządzania projektami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Jarosław Oniszczuk w Polskich Kolejach Państwowych pracuje od 22 lat, a w PKP Intercity od 2001 roku. Jest kolejarzem z wykształcenia, ekspertem w dziedzinie eksploatacji i utrzymania taboru kolejowego. Pracował w Zakładzie Centralnym oraz Zachodnim PKP Intercity na stanowisku zastępcy dyrektora ds. eksploatacyjnych oraz w Biurze Taboru i Utrzymania Pociągów. Brał także czynny udział w pracach Komisji Międzynarodowej OSŻD w zakresie opracowania i wdrażania wymagań technicznych dla taboru kolejowego. W PKP Polskich Liniach Kolejowych nadzorował eksploatację urządzeń diagnostyki taboru. Absolwent Wydziału Eksploatacji i Utrzymania Pojazdów Szynowych w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu.

Artur Resmer posiada ponad 20 - letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami i rachunkowości. Ekspert z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami znajdującymi się w trudnej sytuacji rynkowej oraz przechodzącymi procesy transformacyjne. W latach 1999-2008 zajmował stanowisko dyrektora finansowego w HBC Żywiec Trade. Od 2008 r. do 2010 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu w Energa-Operator. Przez ostatnie lata związany z branżą energetyczną i paliwową.

Doktor nauk ekonomicznych Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia podyplomowe z dziedziny sprawozdawczości finansowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz z zakresu rachunkowości w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.