Adamczyk: europejskie prawo kolejowe musi być elastyczne

Adamczyk: europejskie prawo kolejowe musi być elastyczne

27 marca 2016 | Źródło: MIB
PODZIEL SIĘ

Unijne przepisy powinny uwzględniać specyfikę transportu kolejowego w poszczególnych krajach członkowskich, a także nie powodować destabilizacji rynku przewozów oraz sprzyjać realizacji unijnego celu zwiększania znaczenia transportu kolejowego w przewozie towarów – takie stanowisko polskiego rządu przedstawił Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa podczas spotkania z minister infrastruktury i środowiska Królestwa Niderlandów, Melanie Schultz van Haegen.

Fot. mib.gov.pl

Tematem przewodnim spotkania, w którym uczestniczył też Piotr Stomma wiceminister ds. kolejnictwa, była prezentacja priorytetów i planów prezydencji Królestwa Niderlandów w Radzie UE (sprawowanej od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.). Ministrowie rozmawiali także na tematy dotyczące w  współpracy bilateralnej. Podczas rozmowy poruszono szereg tematów związanych z transportem kolejowym i drogowym.

Jedną z omawianych kwestii było zbliżające się zakończenie prac nad tzw. częścią polityczną IV pakietu kolejowego. Strona polska zwróciła uwagę, że podejście Polski do całościowego kompromisu jest uzależnione od przyjęcia w nim odpowiednich rozwiązań. Rząd nie akceptuje m.in. większych uprawnień Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA). Komisja Europejska chce np. aby ERA wydawała jeden certyfikat bezpieczeństwa. Zdaniem specjalistów, przeniesienie kompetencji Urzędu Transportu Kolejowego w całości do ERA będzie oznaczało wzrost kosztów dla przedsiębiorstw, ubiegających się o wydawanie dokumentów. Ministerstwo szacuje, że koszty mogą być nawet cztery razy wyższe od tych, które pobierał UTK. Polski rząd obawia się też, że procedury ERA mogłyby wpłynąć negatywnie na realizację projektów kolejowych.

Kolejnym tematem, zainicjowanym przez Minister Infrastruktury i Środowiska Królestwa Niderlandów, była kwestia wprowadzenia unijnych przepisów zmierzających do obniżenia poziomu hałasu generowanego przez towarowy transport kolejowy. Minister Andrzej Adamczyk zauważył konieczność elastycznego podejścia stron do tej sprawy, które uwzględni specyfikę transportu kolejowego w poszczególnych krajach członkowskich, a także nie spowoduje destabilizacji rynku przewozów oraz będzie sprzyjać realizacji unijnego celu zwiększania znaczenia transportu kolejowego w przewozie towarów.

– Polski rząd kładzie duży nacisk na rozwój transportu kolejowego i zwiększenie konkurencyjności polskich firm. Proces wymiany taboru towarowego na cichszy dokonuje się już w sposób naturalny, w drodze wycofywania z eksploatacji najstarszych wagonów – powiedział minister Adamczyk. Więcej na ten temat „Kurier Kolejowy” pisał tutaj.

Na spotkaniu podsumowano także dotychczasową współpracę polsko-holenderską w dziedzinie przewozów kolejowych, której efektem jest m.in.  postęp w pracach nad powstaniem kolejowego korytarza towarowego nr 8.  Łączy on Kraje Beneluksu, Niemcy, Polskę, Litwę oraz Czechy. Kolejnym osiągnięciem tej współpracy jest rozwój połączenia kolejowego Rotterdam – Warszawa.

Omówiony został również planowany przebieg nieformalnego spotkania ministrów właściwych ds. transportu i środowiska, które będzie organizowane przez prezydencję niderlandzką w Amsterdamie w dniach 14 i 15 kwietnia 2016 r. Tematem przewodnim spotkania będą innowacje przyszłości, tj. inteligentne i „zielone” rozwiązania dla zrównoważonego transportu.