PKP PLK zmodernizują linię z Iławy do Olsztyna

PKP PLK zmodernizują linię z Iławy do Olsztyna

23 czerwca 2016 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i wykonanie prac modernizacyjnych na odcinku granica IZ Olsztyn - stacja Olsztyn. Zadanie ujęte jest w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 r.

Fot. Ryszard Jakimowicz

Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz realizacja robót budowlanych i wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku granica IZ Olsztyn (km 219,400) – stacja Olsztyn realizowanego w ramach projektu pn.:"Prace na linii nr 353 na odcinku Jabłonowo Pomorskie – Iława – Olsztyn – Korsze".

PKP PLK dla zamówienia przyjęła na kilka etapów prac. W 45 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje projekt koncepcyjny, po kolejnych 15 dniach nastąpi zgłoszenie robót. Prace budowalne powinny zostać rozpoczęte po 95 dniach od dnia podpisania umowy. Zakończenie robót torowych w torze nr 1 na szlaku Naterki – Olsztyn Główny zostanie wykonane do 30 maja 2017 r. do na zakończenie robót na przejazdach kolejowo-drogowych wykonawca będzie miał kolejne trzy miesiące. Roboty i usługi wynikające z przetargu  wykonawca zrealizuje i przekaże do odbioru końcowego w terminie wskazanym przez siebie w ofercie, lecz nie później niż do dnia 04.12.2017 r.

Jak informuje zarządca infrastruktury ostatnia naprawa główna w torze nr 1 w km 219,400 – 298,250 linii nr 353 Poznań - Skandawa była przeprowadzona w latach 1986-88, a w torze nr 2 w latach 1988-90.

Realizacja projektu pozwoli na podwyższenie prędkości rozkładowej pociągów z 100 km/h do 120 km/h co przyczyni się na skróceniu o 5 min. czasu przejazdu pociągów na trasie Iława – Olsztyn. Dzięki pracom budowalnym poprawi się bezpieczeństwa na 3 przejazdach kolejowych poprzez podniesienie kategorii przejazdów, a dzięki modernizacji 3 peronów zwiększy się komfort obsługi podróżnych. Realizacja projektu pozwoli także na zmniejszenie nakładów na konserwację i utrzymanie linii kolejowej nr 353. Na wykonane prace wykonawca udzieli 60 miesięcznej gwarancji.

Każdy firma zobowiązana jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 230 tys. zł. Przy wyborze wykonawcy PKP PLK będą kierowały dwoma kryteriami: ceną – waga 90 pkt oraz terminem realizacji –waga 10 pkt. Oferty można składać do 1 sierpnia 2016 r.