Wielkopolskie zmodernizuje 5 EZT-ów serii EN57

Wielkopolskie zmodernizuje 5 EZT-ów serii EN57

26 września 2016 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił postępowanie przetargowe na modernizację 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57. Szacunkowa wartość zamówienia to 35 mln zł netto.

Fot. Kuba Gułajewski

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu modernizacji elektrycznych zespołów trakcyjnych o numerach kolejowych 1027, 1061, 1141, 1804 i 1805, stanowiących własność województwa wielkopolskiego, wraz z: udzieleniem instruktaży technicznych w zakresie obsługi i utrzymania pojazdów osobom wskazanym przez zamawiającego, udzieleniem gwarancji na zmodernizowane pojazdy, opracowaniem i przekazaniem dokumentacji technicznej, a także udzieleniem licencji na dokumentację techniczną i oprogramowanie.

Wyłoniona w przetargu firma będzie miała na wykonanie zadania 330 dni od momentu udzielenia zamówienia. Oferty można składać do 3 listopada. Zamawiający oceni zgłoszenia kierując się dwoma kryteriami. Są nimi: cena (waga 60) i długość okresu gwarancji na cały pojazd (waga 40).

Zamówienie dotyczy projektu „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.