750 mln euro dofinansowania z UE na modernizację linii kolejowej Warszawa - Lublin

750 mln euro dofinansowania z UE na modernizację linii kolejowej Warszawa - Lublin

17 lutego 2017 | Źródło: MIB
PODZIEL SIĘ

Komisja Europejska przyznała ponad 750 mln euro dofinansowania (ok. 3,2 mld zł) z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na modernizację linii kolejowej nr 7 Otwock - Lublin oraz wykonanie linii objazdowej nr 30 Łuków - Parczew. Modernizacja tego kluczowego szlaku kolejowego pozwoli na znaczące skrócenie czasu podróży między Warszawą a Lublinem.

Fot. MIB

To już 33. decyzja Komisji Europejskiej potwierdzająca dofinansowanie dla dużych projektów z POIiŚ a 10. w sektorze kolejowym – poinformował wiceminister rozwoju Witold Słowik. 

Projekt "Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock - Dęblin - Lublin", realizowany przez PKP PLK, ujęty jest w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku na liście projektów podstawowych finansowanych z Funduszu Spójności. Obejmuje on modernizację infrastruktury kolejowej linii nr 7 na odcinku Warszawa - Lublin i realizowany będzie w dwóch etapach.

W pierwszym etapie w latach 2017-2020 zmodernizowana zostanie infrastruktura kolejowa na odcinku Otwock - Lublin. Prace obejmą też budowę drugiego toru na odcinku Otwock - Pilawa, który obecnie stanowi wąskie gardło i znacząco ogranicza przepustowość na linii. Zmodernizowana trasa będzie umożliwiała prowadzenie ruchu pasażerskiego z prędkością 160 km/h oraz towarowego z prędkością 120 km/h.

– Szybkie i bezpośrednie połączenie Lublina z Warszawą zwiększy dostępność komunikacyjną województwa lubelskiego i jego atrakcyjność inwestycyjną, co przełoży się na rozwój lokalnej gospodarki w regionie – zaznaczył wiceminister Słowik.

W ramach przedsięwzięcia istniejące stacje i przystanki zostaną zmodernizowane i dostosowane ich do obsługi osób o ograniczonej mobilności. Powstanie nowy przystanek Lublin Zachód. Dodatkowo remont przejdzie linia nr 30 na odcinku Parczew - Łuków, gdyż będzie wykorzystywana jako trasa objazdowa podczas właściwych prac między stolicą a Lublinem.

Efektem inwestycji będzie skrócenie czasu przejazdu w relacji Warszawa - Lublin o ok. 40 minut z obecnych ok. 2h 10 min. do ok. 1h 30 min. 

W tym etapie planowane jest również opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka Warszawa Wschodnia Osobowa - Otwock. Prace budowlane w tym miejscu zostaną przeprowadzone w ramach drugiego etapu modernizacji linii kolejowej nr 7, która nastąpi w latach 2020-2022.

Całkowity koszt projektu to niemal 4,7 mld zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich wyniesie 3,2 mld zł.