Flirty najbardziej niezawodne we flocie PKP Intercity

Flirty najbardziej niezawodne we flocie PKP Intercity

18 kwietnia 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Spośród elektrycznych zespołów trakcyjnych eksploatowanych przez PKP Intercity w latach 2015-2016 najwyższą sprawnością techniczną odznaczają się pojazdy ED160, czyli Flirt3 produkcji Stadlera. Mniejszą niezawodność wykazują Pendolino Alstomu oraz Darty Pesy – wynika z danych udostępnionych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Fot. Dominik Skudlarski

Według średniego współczynnika dostępności EZT-ów znajdujących się w parku taborowym przewoźnika Flirty osiągnęły niezawodność na poziomie 91,51%. Tuż za nimi uplasowało się Pendolino (90,09%), na trzecim miejscu znalazł się Dart (85,19%). 

Natomiast biorąc pod uwagę lokomotywy używane przez PKP Intercity najlepsza okazała się EU07 – współczynnik jej niezawodności wyniósł 87,33%, podczas gdy EP09 - 85,83% a EP07 - 84,7%. Najgorzej w rankingu wypadła lokomotywa SU160 (111Db), czyli spalinowa Gama Pesy. Jednak Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury i budownictwa ds. kolei zwraca uwagę na fakt, że statystyki uwzględniają również sytuacje, w których składy nie były dostępne z powodu przypadków losowych.

– Tego typu sytuacje, niezawinione przez producentów, często wiążą się z długotrwałym wyłączeniem taboru z eksploatacji – wyjaśnia przedstawiciel MIB. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku lokomotyw Gama, które wielokrotnie notowały kolizje ze zwierzyną leśną. Dodatkowo na 4 miesiące wyłączone była jedna z nich po wykolejeniu się na stacji Białystok.

Dane szczegółowe dotyczące dostępności w poszczególnych miesiącach wskazują, że różny był też przedział czasu, w którym dokonywano pomiarów. Przykładowo, Dart rozpoczął kursowanie dopiero w listopadzie 2015 r., Flirt w grudniu tego samego roku, zaś Gama dopiero w maju 2016 r. Trudno zatem wyciągać dalekoidące wnioski, chociażby uwzględniające pewną powtarzalność.

Współczynnik dostępności (%) dla elektrycznych zespołów trakcyjnych za lata 2015 – 2016 przedstawiają poniższe tabele:

Niski wskaźnik dostępności składów ED250 oraz ED161 w początkowych okresach eksploatacji wynika z faktu, iż pociągi wdrażane były stopniowo do obsługi komercyjnej i w pierwszych miesiącach po zakończeniu odbiorów podlegały dodatkowym testom – stąd liczba jednostek kierowanych do obsługi rozkładu jazdy była niższa, niż liczba jednostek będących w dyspozycji przewoźnika – tłumaczy Bittel. Zaznacza jednak, że składy serii ED250 są najmniej awaryjnym taborem PKP Intercity. – Natomiast sytuacja, która miała miejsce na początku stycznia 2017 r., związana była z warunkami atmosferycznymi i skutkowała problemami w funkcjonowaniu większości taboru eksploatowanego przez PKP Intercity – wyjaśnia wiceminister.

Współczynnik dostępności (%) dla lokomotyw za lata 2015 – 2016 przedstawiają poniższe tabele:

Z powyższego wynika, że lokomotywy są w miarę niezawodne. Co ciekawe, najlepszymi miesiącami w 2015 r. pod tym względem były miesiące zimowe, zaś w 2016 r. miesiące letnie.

Ministerstwo zapewnia, że w przypadku wszystkich pojazdów utrzymywanych przez podmioty zewnętrzne podejmowane są odpowiednie działania w celu zapewniania sprawnych jednostek do obsługi rozkładu jazdy.