Jak zwiększyć bezpieczeństwo na sieci kolejowej?

Jak zwiększyć bezpieczeństwo na sieci kolejowej?

25 lutego 2019 | Autor: POM | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

W ostatnich latach zaobserwować można niepokojący trend związany z występowaniem zdarzeń kolejowych podczas prac inwestycyjnych i remontów na liniach kolejowych. Zwiększenie bezpieczeństwa prac było głównym założeniem szkolenia przeznaczonego dla pracowników wykonawców takich robót. Przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego, Państwowej Inspekcji Pracy, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz PKP Polskich Linii Kolejowych przybliżyli uczestnikom zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa prowadzenia prac inwestycyjnych.

Fot. PKP PLK

20 lutego odbyło się szkolenie skierowane do pracowników i przedstawicieli przedsiębiorstw zaangażowanych w planowanie oraz realizację prac inwestycyjnych na polskiej sieci kolejowej. Warsztaty  zorganizowano w ramach projektu „Akademia UTK”.  W szkoleniu udział wzięło prawie 100 uczestników. Bezpłatne zajęcia mają służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa na kolei. Wykonawcy inwestycji zyskali wiedzę jak unikać zagrożeń powodujących wypadki i incydenty kolejowe.

- Zmniejszenie ryzyka występowania tego typu zdarzeń kolejowych możliwe jest m.in. dzięki zaangażowaniu wykonawców prac inwestycyjnych, którzy w ramach prowadzonej działalności powinni nieustannie podnosić standardy bezpieczeństwa w postaci odpowiednich środków organizacji, planowania i wykonywania pracy - podkreśla Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W trakcie szkolenia omówiono m.in. przepisy z zakresu kolejnictwa, prawa budowlanego, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, kodeksu pracy czy wewnętrznych instrukcji zarządcy infrastruktury oraz wskazano na występujące nieprawidłowości. Opisano też obszary problematyczne, w których dochodzi do największej liczby naruszeń przepisów. Wskazano również  na konieczności podejmowania przez wykonawców działań profilaktycznych w sferze organizacyjnej, technicznej oraz szkoleniowej, których wdrożenie może przyczynić się do zmniejszenia liczby zdarzeń wypadkowych i niebezpiecznych.