16-09-2019 Dzień Maszynisty

16-09-2019 Dzień Maszynisty

16 września 2019 | Źródło: Biuro Prasowe ZZM
PODZIEL SIĘ

Corocznie 16 września swoje święto obchodzi grupa zawodowa maszynistów kolejowych. W najbliższy poniedziałek w siedzibie  Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, przy ulicy  Wojciechowskiego 7, odbędzie się specjalne posiedzenie Rady Krajowej związku z udziałem ministrów i prezesów przewoźników, na którym m.in. uroczyście odsłonięta zostanie ekspozycja kolejowa. Zainteresowanych rozmową z przedstawicielami środowiska maszynistów dziennikarzy i redakcje serdecznie zapraszamy na godzinę 13.00.

Dzień Maszynisty, Gdynia, Fot. Biuro Prasowe ZZM

Dla spopularyzowania trudnej i odpowiedzialnej profesji Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Transportu Kolejowego oraz największe spółki kolejowe ogłosiły wspólnie rok 2019 Rokiem Maszynisty.

Według danych Urzędu Transportu Kolejowego, na koniec II kwartału 2019 r. ponad 18 tys. osób posiadało uprawnienia do prowadzenia pojazdu kolejowego (maszyniści i prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe). Ponad 16,7 tys. stanowili zatrudnieni na stanowisku maszynisty posiadającego licencję maszynisty oraz ważne badania na świadectwo maszynisty. Według danych przedsiębiorstw kolejowych, aby w pełni wypełnić zapotrzebowanie, na rynku powinno być zatrudnionych ok. 17,8 tys. maszynistów. Wynika z tego, że obecnie na rynku brakuje około 1 tysiąca maszynistów. Ponadto prawie 3 tys. osób zajmujących się prowadzeniem pojazdu kolejowego ma co najmniej 60 lat, co stanowi 16,5 proc. wszystkich uprawnionych do prowadzenia pojazdów kolejowych.

Biuro Prasowe ZZM

W Polsce po raz pierwszy święto zorganizowano w 1996 roku, w Czerwieńsku. Tegoroczne centralne uroczystości Dnia Maszynisty obchodzący jubileusz 100-lecia Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce (ZZM) zorganizuje 21 października w Warszawie.

Inicjatorem Europejskiego Dnia Maszynisty Kolejowego był powstały w 1988 roku międzynarodowy związek ALE (niem. Autonome Lokomotivführergewerkschaften Europa). Należą do niego organizacje związkowe maszynistów z kilkunastu krajów - ZZM od 1991 roku.