Więcej pieniędzy na budowę S7 Warszawa – Grójec

Więcej pieniędzy na budowę S7 Warszawa – Grójec

10 stycznia 2020 | Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
PODZIEL SIĘ

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził aneks do Programu Inwestycji dla budowy drogi ekspresowej S7 Warszawa – Grójec, zwiększający wartość finansową tego projektu o 135 mln zł.

Fot. Ministerstwo Infrastruktury

Budowa drogi ekspresowej Warszawa – Grójec o długości 29,3 km została podzielona na trzy odcinki realizacyjne:

  • Lotnisko – Lesznowola – 6,6 km,
  • Lesznowola - Tarczyn Północ  - 14,8 km,
  • Tarczyn Północ - początek obwodnicy Grójca – 7,9 km.

16 maja 2019 r.  GDDKiA odstąpiła od umowy z konsorcjum firm: Rubau Polska Sp. z o.o., Construcciones Rubau SA, wykonawcą odcinka S7 Lotnisko – Lesznowola. Powodem wypowiedzenia umowy były duże opóźnienia w realizacji zadania i niewywiązywanie się wykonawcy z zapisów kontraktu, bardzo słaba mobilizacja pomimo licznych wezwań do poprawy ze strony GDDKiA. GDDKiA naliczy konsorcjum kary za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Ogłoszone zostało ponowne postępowanie przetargowe, w którym wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Polaqua Sp. z o.o. Oferta ta przekracza jednak kwotę przeznaczoną na realizację tego zadania, stąd konieczna była decyzja o zwiększeniu finansowania.

Zadanie S7 Lotnisko – Lesznowola obejmuje budowę drogi ekspresowej o długości ok. 6,6 km od węzła Lotnisko (bez węzła) do węzła Lesznowola (z węzłem).  W ramach inwestycji powstaną m.in. dwie jezdnie po 3 pasy ruchu, węzły drogowe: Zamienie i Lesznowola, 8 wiaduktów, kładka pieszo-rowerowa.

Zadaniem wykonawcy będzie kontynuacja (optymalizacja) projektu. Wykonawca może rozpocząć roboty w terenie w oparciu o uzyskaną przez GDDKiA w sierpniu 2019 r. decyzję ZRID.

Po wybudowaniu drogi S7 Warszawa - Grójec kierowcy zyskają nowy wyjazd z Warszawy w kierunku Krakowa. W efekcie podróżujący na południe kraju od Południowej Obwodnicy Warszawy (S2) do granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, a w przyszłości również do Krakowa, dojadą bezkolizyjną drogą ekspresową. Ukończenie odcinków Lesznowola - Tarczyn Północ oraz Tarczyn Północ - początek obwodnicy Grójca jest planowane w I połowie 2021 r., natomiast z trasy Lotnisko - Lesznowola kierowcy skorzystają w 2022 r.