Wybrana została najkorzystniejsza oferta w przetargu na budowę odcinka S7 Modlin – Czosnów

Wybrana została najkorzystniejsza oferta w przetargu na budowę odcinka S7 Modlin – Czosnów

19 marca 2020 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Oferta firmy Budimex została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę S7 Płońsk – Czosnów, odcinek od węzła Modlin (z węzłem) do węzła Czosnów (bez węzła).

  • GDDKiA wybrala najkorzystniejszą ofertę na fragment S7 Płońsk - Czosnów. Termin na składanie odwołań mija 30 marca  
  • Przeprowadzona zostanie obowiązkowa kontrola uprzednia zamówienia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
  • Jeśli nie zostaną złożone odwołania, a kontrola uprzednia zakończy się bez uwag, niezwłocznie nastapi podpisanie umowy

 

Fot. GDDKiA
Rozbudowa DK7

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa 9,7 km drogi ekspresowej S7 o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu, która powstanie w miejscu obecnej drogi krajowej nr 7. Rozbudowane zostaną dwa istniejące węzły drogowe: Modlin i Błonie. Konstrukcja mostu na Wiśle w Zakroczymiu zostanie uzupełniona o chodnik (na nitce obiektu w kierunku Gdańska) i ścieżkę rowerową (na nitce obiektu w kierunku Warszawy). Ponadto wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Źródło: GDDKiA

Kalendarium

  • 19 sierpnia 2019 r. - ogłoszenie przetargu nieograniczonego
  • 28 listopada 2019 r. - otwarcie ofert
  • 19 marca 2020 r. - wybór najkorzystniejszej oferty firmy Budimex (ok. 598,8 mln zł)

Po zakończeniu bez uwag kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz po przedłożeniu przez Wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy, niezwłocznie podpisana zostanie umowa.

Przetargi na kolejne dwa odcinki w toku

Na dwóch kolejnych odcinkach trasy S7 pomiędzy Płońskiem i Czosnowem: Siedlin – Załuski (o długości 12,9 km) oraz Załuski - Modlin (12 km), oferty zostały otworzone 21 listopada 2019 r. Wykonawcy zainteresowani realizacją tych odcinków, w toku prac komisji przetargowej, złożyli odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Po pozytywnym dla GDDKiA rozstrzygnięciu odwołań wykonowane są czynności zmierzające do wyboru oferty najkorzystniejszej.