Freightliner Pl zrealizował najcięższy pociąg w swojej historii.

Freightliner Pl zrealizował najcięższy pociąg w swojej historii.

29 kwietnia 2020 | Źródło: Freightliner PL
PODZIEL SIĘ

Wczoraj ( 28.04.20220r.) Freigliner PL zrealizował najcięższy pociąg towarowy w swojej historii, przewożąc 4020 ton kruszywa. 

Fot. Freightliner PL

64 wagony najnowszej generacji Eamnos (E06B) wyprodukowane w Świdnicy, zostały załadowane w Krzeszowicach, a nastepnie w dwóch grupach wagonowych trafiły do Tarnowskich Gór, skąd połączone w jeden pociąg o długości 745 m przejechały 186 km do Łodzi Kaliskiej. Podróż trwała 5,5 godziny.

Fot. Freightliner PL

Ładunek będzie wykorzystany między innymi do budowy tunelu pod Łodzią. Jak widać na fotografii wagony, ze względu na gęstość nasypową kruszyw, nie były załadowane na maksimum pojemności, po to by nie przekroczyć obowiązujących na linii kolejowej parametrów obciążeniowych. Pociąg przewiózł 4020 ton kruszywa, jego masa brutto wyniosła 5167 ton.

Fot. Freightliner PL

Wagon E06B jest krótszy od starych węglarek, jego długość wynosi 11,3 m, pojemność to 57,3 metrów sześciennych, a jego ładowność dla linii klasy C wynosi 62 t. Wagon jest odpowiednio zoptymalizowany do transportu kruszyw. 

Fot. Freightliner PL

Pociąg poprowadziła sześcioosiowa lokomotywa spalinowa JT42CWR (Class 66) produkcji amerykańskiej firmy Electro-Motive Diesel o mocy 2420 kW, z których 94% idzie na cele trakcyjne. Efektywna siła pociągowa do 467 kN możliwa jest dzięki doskonałej współpracy zespołu prądotwórczego z systemem antypoślizgowym. Zastosowanie oryginalnych wózków trzyosiowych typu HTCR z systemem nastawy skrajnych osi wózka równolegle do promienia łuku pozwala na pokonywanie łuków o promieniach osiągalnych jedynie dla lokomotyw z wózkami dwuosiowymi. Część floty lokomotyw JT42C posiada dopuszczenie do jazdy w Polsce i w Niemczech, co pozwala na uruchamianie szybkich pociągów transgranicznych, bez straty czasu na stacjach granicznych.