Szkolenie maszynistów na symulatorach podnosi ich kwalifikacje i poprawia bezpieczeństwo kolei

Szkolenie maszynistów na symulatorach podnosi ich kwalifikacje i poprawia bezpieczeństwo kolei

16 lipca 2020 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

W Polsce jest kilkanaście symulatorów pojazdów kolejowych różnego typu. Maszyniści przechodzą na nich obowiązkowe szkolenia, a od 2023 r. symulatory mogą zostać wykorzystane do egzaminowania przyszłych maszynistów. Wtedy rozpocznie działalność Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów przy Prezesie UTK. Trwają prace nad zmianami w prawie.

Fot. Paweł Zbierzchowski / Kurier Kolejowy

W ostatnich dniach w Katowicach uruchomiono symulator lokomotywy DRAGON 2. - Nie ma bezpiecznej kolei bez dobrze wyszkolonego maszynisty, a dobrze wyszkolonego maszynisty bez zastosowania symulatora – powiedział podczas uroczystości oddania urządzenia do użytku dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Od 1 stycznia 2023 roku wykorzystanie symulatorów jest przewidywane jako nowy, obowiązkowy element egzaminu na świadectwo maszynisty – dodał Góra.

Obecnie w ramach jazdy praktycznej egzaminator może ocenić zachowanie kandydata w typowych sytuacjach występujących w ruchu kolejowym. Użycie symulatora umożliwi sprawdzenie reakcji w sytuacjach nietypowych, np. przy trudnych warunkach atmosferycznych, usterkach taboru lub problemów związanych z infrastrukturą czy w sytuacjach losowych (np. wtargnięcie na tory przez zwierzęta lub osoby postronne).

Trwają prace legislacyjne by w 2023 r. symulatory były wykorzystywane do egzaminowania na licencję i świadectwo maszynisty w ramach państwowego egzaminu przeprowadzanego przez Urząd Transportu Kolejowego. UTK rozpoczął już przygotowania do zakupu w ramach powstającego Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów odpowiednich symulatorów.

Od półtora roku każdy maszynista powinien corocznie przejść co najmniej trzygodzinne szkolenie na symulatorze. Celem takich praktycznych warsztatów jest weryfikacja sposobu prowadzenia pojazdu kolejowego oraz reakcji maszynisty w sytuacjach typowych i nagłych. Program szkolenia powinien objąć zarówno warunki standardowe jak i nadzwyczajne, w różnych porach doby, czy warunkach atmosferycznych.

Jeszcze przed wprowadzeniem obowiązkowych szkoleń na symulatorach dla wszystkich maszynistów, UTK opublikował 30 scenariuszy szkoleniowych obejmujących różne sytuacje, z jakimi maszynista może spotkać się podczas swojej pracy. Poza standardowymi czynnościami obejmują również zdarzenia nietypowe oraz uwzględniają nieprawidłowości jakie mogą pojawić się w składzie prowadzonego pociągu. Niektóre scenariusze zostały stworzone na podstawie analizy konkretnych sytuacji, które doprowadziły do wypadków na kolei. Każdy ze scenariuszy zawiera temat przewodni, warianty oraz kryteria oceny. Pliki znajdują się w katalogu Scenariusze szkoleń na symulatorach na stronie internetowej urzędu.

Projekt budowy Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.