Społeczna rewitalizacja dworca PKP w Choszcznie. Wydatki pokryła unijna dotacja.

Społeczna rewitalizacja dworca PKP w Choszcznie. Wydatki pokryła unijna dotacja.

30 września 2020 | Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Zrewitalizowany dworzec PKP w Choszcznie stał się platformą współpracy dla organizacji społecznych. Miejsce to nowy adres dla Centrum Obsługi osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym, jak i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej czy Biura Obsługi Szkół Samorządowych. Dużą część kosztów inwestycji Gminy Choszczno pokryła unijna dotacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.  W czwartek, 1 października 2020 roku, placówka oficjalnie zainauguruje swoją działalność. W wydarzeniu udział zapowiedziała członek Zarządu Województwa Anna Bańkowska.

Fot. Katarzyna Kubacka / Urząd Miasta Choszczno

Najwięcej na temat tego przedsięwzięcia może powiedzieć burmistrz Choszczna Robert Adamczyk, który przez trzy kadencje zabiegał o znalezienie funduszy na remont budynku, który PKP przekazała gminie za długi. Poszukiwanie środków trwało 10 lat.

Władze Choszczna pozyskały z Urzędu Marszałkowskiego unijne wsparcie w wysokości 4 mln zł. Środki pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 i pokryły sporą część kosztów rewitalizacji kolejowej stacji. Po zmianach dworzec stał się lokalną platformą organizacji społecznych. Dofinansowanie pozwoliło na utworzenie w nim Centrum Obsługi Osób Zagrożonych Wkluczeniem Społecznym. Prace modernizacyjne trwały od maja 2019 do początków września br.

Eurofundusze przeznaczono na wydatki związane z dokumentacją projektową, nadzorem inwestorskim, pracami budowlanymi, montażem instalacji, w tym instalacji elektrycznej, działaniami bhp i p.poż. oraz z wyposażeniem centrum. Koszt całkowity przedsięwzięcia to 5,2 mln zł.  

Projekt wpisał się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. W perspektywie unijnej 2014-2020, w ramach dwóch przeprowadzonych dotąd naborów wniosków, Urząd Marszałkowski wsparł prawie 100 rewitalizacyjnych inwestycji przyznając beneficjentom pomoc w wysokości ponad 200 mln zł.

Otwarcie Dworca Kolejowego w Choszcznie po rewitalizacji nastąpi 1 października 2020 roku o godzina 11.00.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Rynek kolejowych przewozów towarowych w sierpniu 2020 w świetle danych GUS Rynek kolejowych przewozów towarowych w sierpniu 2020 w świetle danych GUS
Następny artykuł Sezon grzybowy także w logistyce - Fracht FWO dostarcza kilka ton świeżych kurek do USA Sezon grzybowy także w logistyce - Fracht FWO dostarcza kilka ton świeżych kurek do USA