Port Gdańsk zacieśnia współpracę z ukraińskimi portami.

Port Gdańsk zacieśnia współpracę z ukraińskimi portami.

13 października 2020 | Źródło: Port Gdańsk
PODZIEL SIĘ

W dniu 13 października br. w Odessie, w obecności Prezydentów Polski i Ukrainy został podpisany list intencyjny między Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A., a Administracją Morskich Portów Ukrainy dotyczący wzajemnej współpracy z portami ukraińskimi

Porozumienie podpisali: Łukasz Greinke Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk i Oleksandr Holodnytsky-Szef Administracji Portów Morskich Ukrainy. Fot. Port Gdańsk

Dokument został podpisywany przy okazji oficjalnej wizyty Prezydenta Andrzeja Dudy na Ukrainie.Prezydenci Ukrainy i Polski otworzyli w Odessie ukraińsko-polskie forum transportowo-logistyczne, w ich obecności zostało podpisane porozumienie między Portem Gdańsk, a Administracją Portów Ukraińskich. W spotkaniu uczestniczyli Ministrowie Infrastruktury Polski Andrzej Adamczyk i Ukrainy – Władysław Kryklij. Podpisanie listu wzmocni powiązania gospodarcze między Portem Gdańsk i portami ukraińskimi.

- Ufam, ze współpraca pomiędzy Portem Gdańsk a administracją morskich portów Ukrainy stanie się fundamentem do wspólnego korytarza intermodalnego. Podpisane dzisiaj memorandum wpisuje się doskonale w koncepcję Trójmorza, ale i Korytarza Transkaspijskiego - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Fot. Port Gdańsk

- Porty Ukrainy oraz Port Gdańsk zdecydowały się wymienić wiedzą oraz zdobytymi doświadczeniami, które w przyszłości mają zoptymalizować łańcuchy logistyczne, a tym samym zwiększyć wolumeny przeładowywanych przez Porty towarów i przyczynić się do zacieśnienia relacji handlowych pomiędzy krajami – mówi Łukasz Greinke – prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

 Rusłan Sakhautdinov - Generalny Dyrektor Zarządu Morskiego Portu Odessa i Łukasz Greinke - Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.
Fot. Port Odessa.

Dzień wcześniej, w przededniu bilateralnego forum „Perspektywy współpracy Ukrainy i Polski: realizacja wspólnych inicjatyw i projektów w dziedzinie transportu i energetyki”  - Port w Odessie odwiedziła delegacja Portu Gdańsk na czele z prezesem zarządu Łukaszem Greinke. Gości przywitał Rusłan Sachautdinow, szef zarządu portu w Odessie. 

W porcie w Odessie goście z Gdańska uczestniczyli w programie studyjnym po akwenie portu na pokładzie pasażerskiego katamaranu Hajibey. Rusłan Sachautdinow zapoznał swoich polskich kolegów ze specjalizacją terminali przeładunkowych w zakresie nomenklatury przeładunkowej, podał przykłady współpracy administracji portowej z czołowymi światowymi firmami w zakresie przeładunku kontenerów i zboża, krótko opisał projekty rozwoju zaplecza produkcyjnego portu. Odpowiadając na pytania gości, szef administracji portu poruszył aspekty funkcjonowania międzynarodowych korytarzy transportowych przebiegających przez Gdańsk i Odessę, ocenił perspektywy ewentualnego uruchomienia pociągu kontenerowego między dwoma portami.

Łukasz Greinke w imieniu swoich kolegów gorąco podziękował za konstruktywny dialog. Na zakończenie spotkania strony wymieniły kontakty na poziomie wyspecjalizowanych specjalistów i zgodziły się wspólnie promować aktywizację przepływów ładunków tranzytowych na kierunku Morze Czarne - Bałtyk.

Administracja Portów Ukrainy, powstała w 2013 roku i zrzesza 13 portów naszego wschodniego sąsiada. Siedzibą główną jest Odessa, największy port ukraiński. Położony w północno-zachodniej części Morza Czarnego, na przecięciu historycznie ustalonych szlaków handlowych Wschodu i Zachodu zajmuje powierzchnię 160 ha. Jest on przystosowany do przyjmowania i obsługi statków o długości do 330 m, zanurzeniu do 13,5 m i szerokości do 50 m. Na terenie portu znajduje się 55 nabrzeży przeładunkowych. Na jej terenie swoją działalność prowadzi 9 terminali do przeładunku towarów masowych,

6 terminali zbożowych, 2 terminale kontenerowe, terminal pasażerski i naftowy, ponadto 2 terminale dedykowane dla przeładunków owoców i olejów tropikalnych oraz terminal produktów chłodniczych.  Terminale kontenerowe przystosowane są do przeładunku ponad 650 000 TEU rocznie. Terminal pasażerski jest jednym z największych na Morzu Czarnym i jest w stanie przyjąć jednocześnie do 5 jednostek wycieczkowych i obsłużyć do 4 milionów turystów rocznie.

Mimo, że porty Ukrainy i Polski mają odmienne położenie geograficzne i funkcjonują na różnych obszarach wodnych, to jednak wzajemne potrzeby i cele portów są bardzo zbliżone. Trudno porównywać  porty obydwu krajów pod względem konkurencyjności, ponieważ obsługują one w większości różne strumienie ładunkowe. Natomiast, jeśli chodzi o planowanie infrastruktury portów, wdrożenie innowacji w technologię obsługi ładunków i statków oraz sposoby pokonywania przeszkód, niezbędna jest współpraca oraz wymiana doświadczeniem pomiędzy tymi portami. Pomiędzy portami Polski i Ukrainy istnieją duże perspektywy współpracy. Jednym z priorytetowych kierunków jest poszukiwanie oraz przyciąganie ładunków tranzytowych do tych krajów, np. z Azji Środkowej czy Turcji. Podpisane porozumienie pozwoli na pogłębienie współpracy i podwyższenie konkurencyjności obu portów na swoim zapleczu ładunkowym