Posłowie do PE zatwierdzają zasady zapewniające bezpieczeństwo i współpracę Eurotunelu

Posłowie do PE zatwierdzają zasady zapewniające bezpieczeństwo i współpracę Eurotunelu

20 października 2020 | Źródło: Parlament Eurpejski / Getlink
PODZIEL SIĘ

Posłowie do Parlamentu Europejskiego w ubiegły tygodniu zatwierdzili dwie propozycje mające na celu utrzymanie obecnego ustawodawstwa dotyczącego tunelu pod kanałem La Manche po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Inicjatywa ta pozwoli Francji na zawarcie nowej umowy międzynarodowej z Wielką Brytanią i utrzymanie Komisji Międzypaństwowej jako organu odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczeństwa. Decyzje Parlamentu Europejskiego są również podstawą do negocjacji między dwoma krajami w kwestiach bezpieczeństwa i interoperacyjności.

Fot. Getlink

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski są zgodne ze stanowiskiem Komisji Europejskiej i zostaną wkrótce przyjęte w pierwszej edycji. Regulamin wchodzi w życie następnego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jeśli porozumienie między Francją a Wielką Brytanią nie zostanie osiągnięte do 1 stycznia 2021 r., wówczas krajowe organy bezpieczeństwa każdego kraju zachowają swoje uprawnienia, każdy we własnej połowie tunelu, a na odcinku brytyjskim nie będą obowiązywały normy unijne.

Decyzja upoważniająca Francję do negocjowania umowy uzupełniającej jej istniejący dwustronny traktat z Wielką Brytanią w sprawie funkcjonowania stałegopo połączenia w kanale La Manche została zatwierdzona 687 głosami za, 3 przeciw i 4 wstrzymującymi się.

Rozporządzenie w sprawie stosowania zasad bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei w ramach stałego połączenia tunelem zostało przyjęte 687 głosami za, 4 przeciw i 4 wstrzymującymi się.

Fot. Getlink

Przychody operatora Getlink (wcześniej Eurotunnel) w III kwartale 2020 roku spadły o 17%., z 304,6 mln EUR w 2019 r. do 252,1 mln EUR. Ogółem przychody za 9 miesięcy 2020 roku spadły o 25%, z 827,8 mln do 621,6 mln euro.

Przychody Getlink w trzecim kwartale spadły mniej niż w pierwszej połowie roku, dzięki tymczasowemu zniesieniu restrykcyjnych środków w Wielkiej Brytanii w szczycie sezonu letniego dla pojazdów użytkowych i samochodów osobowych z pasażerami w pociągach wahadłowych. Przychody brytyjskiego operatora infrastruktury Network Rail spadły o 57% z powodu mniejszego ruchu pasażerskiego Eurostar i mniejszej liczby pociągów towarowych przejeżdżających przez tunel.

Po wprowadzeniu nowych ograniczeń w Europie w związku z drugą falą COVID-19, Getlink zrewiduje swoją wcześniej zapowiedzianą prognozę 350 mln euro EBITDA na 2020 rok.