Grzegorz Witkowski wiceministrem infrastruktury

Grzegorz Witkowski wiceministrem infrastruktury

21 grudnia 2020 | Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
PODZIEL SIĘ

Grzegorz Witkowski został powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Fot. pl.wikipedia.org

Urodzony w 1982 r. Grzegorz Witkowski studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował w Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, a w latach 2004-2007 kierował biurem Głównej Kwatery Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. W 2007 roku pracował w ówczesnym Ministerstwie Gospodarki Morskiej. Od grudnia 2015 pełnił funkcję Szefa Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W latach 2016-2020 Podsekretarz Stanu w tym resorcie. Zakończył pełnienie funkcji 7 października 2020 w związku z likwidacją ministerstwa.

Wieloletni wychowawca, instruktor ZHR w stopniu podharcmistrza. Długoletni współpracownik Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Interesuje się historią i sportem. Żonaty, ojciec trójki dzieci: Krzysztofa, Karoliny i Urszuli.