SEIMTS z wnioskiem do Ministra Adamczyka o zniesienie opłat za dostęp do infrastruktury

SEIMTS z wnioskiem do Ministra Adamczyka o zniesienie opłat za dostęp do infrastruktury

30 grudnia 2020 | Źródło: Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego
PODZIEL SIĘ

W związku z dramatyczną sytuacją w sektorze kolejowych przewozów towarowych Stowarzyszenie Ekspertów i Menadżerów Transportu Szynowego zwróciło się do Andrzeja Adamczyka - Ministra Infrastruktury z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do zwolnienie kolejowych przewoźników towarowych z wnoszenia opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej w roku 2021.

Fot. SEiMTS

Na przestrzeni lat 2000 - 2019, czytamy w piśmie, przewozy ładunków koleją spadły o 16,3 miliona ton, przy zachowaniu wielkości pracy przewozowej na tym samym poziomie, podczas gdy przewozy ładunków transportem samochodowym wzrosły o 914,4 miliona ton  (o 91,4%), przy wzroście wielkości pracy przewozowej o 230,4 miliarda tonokilometrów (o 155%).

Kluczowym czynnikiem, zdaniem autorów pisma, różniącym warunki funkcjonowania kolei z transportem samochodowym są opłaty za dostep do infrastruktury. Przewoźnicy kolejowi wnoszą wysokie opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej za każdy przejechany kilometr, także bez ładunku, podczas gdy przewoźnicy samochodowi nie płacą za korzystanie z dróg publicznych a opłaty w systemie VIA - TOLL pobierane są na około 1 - 2% całej długości dróg publicznych

Efektem tego stanu regulacji prawnych jest postępująca marginelizacja towarowych przewozów kolejowych i wiążąca się z tym zjawiskiem utrata korzyści, które mogłoby osiągnąć Państwo Polskie w efekcie zainwestowania ogromnych środków w modernizację infrastruktury kolejowej.

Stowarzyszenie uważa, że dla zahamowania dalszych spadków udziału kolei w przewozach ładunków, kluczowe znaczenie miałaby decyzja o zniesieniu opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej w roku 2021, co umożliwiłoby przewoźnikom przetrwanie, obronę pozycji rynkowych oraz podjęcie działań inwestycyjnych i marketingowych dla pozyskania nowych strumieni ładunków.

Pełny tekst wystapienia Stowarzyszenie Ekspertów i Menadżerów Transportu Szynowego do Ministra Andrzeja Adamczyka można przeczytać tutaj