PKP Cargo: Przetarg na dostawę elektrycznych lokomotyw wielosystemowych wraz z usługami utrzymania.

PKP Cargo: Przetarg na dostawę elektrycznych lokomotyw wielosystemowych wraz z usługami utrzymania.

13 stycznia 2021 | Źródło: PKP Cargo
PODZIEL SIĘ

PKP Cargo ogłosiło przetarg nieograniczony na dostawę elektrycznych lokomotyw wielosystemowych wraz z usługami utrzymania. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu "Zakup wagonów platform do przewozów intermodalnych przez PKP CARGO S.A." 

Lokomotywy Vectron w barwach PKP Cargo. Fot. PKP Cargo

Przetarg obejmuje dostawę do zamawiającego fabrycznie nowych, pięciu lokomotyw w terminach: 2 szt. - 31 październik 2022, 3 szt. - 30 listopad 2022. Oferty mogą być składane do 15 lutego br. do godziny 11.00.

Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi utrzymania w odniesieniu do każdej z lokomotyw w okresie od daty odbioru końcowego tej lokomotywy do daty odstawienia tej lokomotywy w celu przeprowadzenia pierwszej naprawy rewizyjnej P4.

Zamówienie objęte postępowaniem uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

Ogłoszony dziś (13.01.2020r.) przetarg na dostawę 5 lokomotyw wielosystemowych jest kolejnym etapem realizacji projektu, który obejmuje zakup wagonów platform i lokomotyw, a także rozbudowę centrum terminalowego w Małaszewiczach. Jest to kluczowy dla PKP Cargo projekt warunkujący rozwój w obszarze usług logistycznych.