Nowe wagony PCC Intermodal SA obsługują już połączenia między Polską a Belgią.

Nowe wagony PCC Intermodal SA obsługują już połączenia między Polską a Belgią.

03 lutego 2021 | Źródło: PCC Intermodal
PODZIEL SIĘ

20 nowych wagonów 90' zasiliło flotę PCC Intermodal. Spółka zakupiła je w ramach działania 3.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pierwsza wprowadzona do ruchu partia platform umożliwiła zwiększenie częstotliwości połączeń operatora na linii między Polską, a Belgią z 3 do 5 regularnych pociągów w tygodniu. 

Fot. PCC Intermodal S.A.

Łącznie, flotę PCC Intermodal zasili 150 platform podkontenerowych w tym Sggmrss 90', Sgnss 60' i Sggrss 80'. Wagony produkuje firma Tatravagonka Poprad i Kolovag AD. Kolejne odbiory planowane są jeszcze w tym roku.

Fot. PCC Intermodal S.A.

PCC Intermodal posiada obecnie ponad 700 wagonów. Operator rocznie organizuje ponad 5000 pociągów intermodalnych, pomiędzy portami Gdańsk, Gdynia, Hamburg, Rotterdam, Antwerpia i terminalami intermodalnymi w całej Polsce, a także w ruchu intraeuropejskim, z/do Zagłębia Ruhry (Duisburg), czy Brześcia (granica PL/BY).