Węgierska Grupa MÁV na rzecz redukcji emisji CO2

Węgierska Grupa MÁV na rzecz redukcji emisji CO2

18 lutego 2021 | Źródło: MÁV-START Zrt.
PODZIEL SIĘ

Emisje pochodzące z działalności człowieka stanowią znaczące obciążenie dla środowiska. Niektóre destrukcyjne emisje pochodzą z codziennego ruchu ulicznego. Ilość emitowanego CO2 wraz z innymi gazami cieplarnianymi odgrywa znaczącą rolę w ocieplaniu atmosfery. Transport kolejowy jest odpowiedzialny za zaledwie pół procenta emisji, więc relokacja pociągiem i towarami może odgrywać ważną rolę w zapobieganiu zmianom klimatycznym. W związku z Europejskim Rokiem Kolei Grupa MÁV zaplanowała kampanię mającą na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na możliwości redukcji emisji CO2 i zmniejszenie własnego śladu ekologicznego firmy poprzez inne rozwiązania.

Fot. Gábor Szécsényi

Na Węgrzech, pasażer wybierający transport kolejowy oferowany przez MÁV-START, zanieczyszcza środowisko średnio o 75% mniejszą emisją CO2 niż osoby, które wsiadają do samochodu. Według obliczeń ekspertów węgierskich, opartych na średnich danych z ostatnich 5 lat, każdy przejechany kilometr koleją emitował 45 g CO2, podczas gdy taka sama odległość przejechana samochodem spowodowała emisję 176 g CO2. W ten sposób pasażerowie kolei unikają emisji 131 g gazów cieplarnianych na kilometr, przyczyniając się w ten sposób osobiście do zapobiegania zmianom klimatycznym. (Obliczenie emisji z transportu kolejowego zostały dokonane na podstawie danych dotyczących krajowego zużycia energii i ruchu pasażerskiego MÁV-START Zrt. za lata 2016-2020 z uwzględnieniem metodologii Międzynarodowego Związku Kolei (UIC).

W związku z Europejskim Rokiem Kolei Grupa MÁV podnosi świadomość społeczną na temat związku między kolejami a ochroną środowiska poprzez szereg inicjatyw. Od 17 lutego 2021 r. Na wszystkich elektronicznych biletach kolejowych, biletach okresowych wydawanych przez MÁV-START, a także na biletach drukowanych i okresowych, jeżeli nie powoduje to dodatkowego zużycia papieru, należy wskazać obliczone powyżej oszczędności emisji CO2 dla przejechanej odległości. W ten sposób każdy pasażer może zobaczyć, jak wiele robi dla środowiska, wybierając kolej zamiast samochodu.

Bilet kolejowy z nalczoną wartością zaoszczędzonej emisji CO2.
Źródło: MÁV-START Zrt.

Od 17 lutego 2021 r. lokomotywa Bombardier Traxx ze specjalną zieloną malaturą również zwraca uwagę na ekologiczną rolę kolei.Logo MÁV-Start otrzymało zielony dodatek w postaci liścia oraz hasło "Zöld úton járunk" co oznacza „Na zielonej drodze”.

Fot. Gábor Szécsényi
Fot. Gábor Szécsényi
Fot. Gábor Szécsényi

Redakcja dziękuje Panu Gáborowi Szécsényi - autorowi fotografi za ich udostępnienie.

A szerkesztõk köszönetet mondanak Szécsényi Gábor úrnak a fényképek átadásáért.