Półmetek przebudowy peronów i torów na odcinku Lubartów – Parczew na linii Lublin – Łuków.

Półmetek przebudowy peronów i torów na odcinku Lubartów – Parczew na linii Lublin – Łuków.

24 maja 2021 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Nowe perony są na przystankach Tarło, Brzeźnica Bychawska i Pałecznica. Budowane są nowe przystanki Berejów i Laski. Przygotowano nowe tory, wzmacniany jest dwustumetrowy most nad Wieprzem. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za 90 mln zł współfinansowana jest ze środków RPO woj. lubelskiego.

Przystanek Brzeźnica Bychawska Fot. Anna_Hampel / PKP PLK

W Berejowie kończy się budowa nowego przystanku. Dodatkowy przystanek będzie również w Laskach. Widać już betonowe konstrukcje peronów. Wykonawca ułoży nawierzchnię i zamontuje instalacje. Zamontowane zostaną wiaty oraz ławki. Czytelne oznakowanie i tablice z rozkładem jazdy ułatwią orientację w podroży. Nowe przystanki zwiększą dostęp do kolei na trasie Lublin – Łuków.

Na przystankach Tarło, Brzeźnica Bychawska i Pałecznica są już komfortowe perony. Wyższe perony ułatwią wsiadanie do pociągów. Wyposażono je w nowe wiaty, ławki, gabloty na rozkłady jazdy oraz czytelne oznakowanie. Zamontowano oświetlenie. Dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się przygotowano dogodne dojścia.

Budowa przystanka Gródek. Fot. Anna Hampel / PKP PLK

Budowane są perony w Gródku i Zabielu. Gotowe są już konstrukcje obiektów. W Gródku budowane jest dojście dla podróżnych. Na przystanku Zabiele powstaje oświetlenie peronu oraz chodniki.

Na stacji Parczew prace obejmują 2 perony oraz układ torowy. Wykonano ścianki peronu wyspowego. Na przygotowanym terenie ułożono już 2 nowe tory oraz 8 rozjazdów, kontynuowane są dalsze prace torowe. Budowa nowego peronu rozpoczęła się także na przystanku Parczew Kolejowa.

Dwustumetrowy most nad Wieprzem w Lubartowie jest remontowany. To największa i najważniejsza przeprawa kolejowa na odcinku Lubartów – Parczew. Wzmacniana jest konstrukcja mostu. Kończy się remont podpór i przyczółków. Stalowa kratownica pokryta została powłoką antykorozyjną. Na moście zostanie ułożony nowy tor.
Odnowiona konstrukcja stalowa mostu nad Wieprzem. Fot. Anna Hampel / PKP PLK

 

Wykonane roboty pozwolą na sprawniejszy przejazd pociągów, m.in. składów towarowych o większym nacisku, tj. 221 kN/oś. Prace na linii obejmują też 14 innych obiektów, w tym 8 mostów. Dzięki inwestycji transport kolejowy na Lubelszczyźnie stanie się bardziej efektywny i konkurencyjny względem innych środków transportu.

Roboty na ponad 26 km linii. Nowy tor jest ułożony na odcinku Brzeźnica Bychawska - Lubartów. Specjalistyczne maszyny uzupełniają tłuczeń i podbijają tor. Postępują prace między Parczewem a Brzeźnicą Bychawską, gdzie na wcześniej przygotowanym podtorzu ułożono podkłady.

Dzięki pracom między Lubartowem a Parczewem pociągi pasażerskie przyspieszą do 120 km/h, a pociągi towarowe do 80 km/h. Skróci się czas przejazdu pociągów.

Wzmacnianie toru na odcinku Brzeźnica Bychawska - Lubartów Fot. Grzegorz Markowski PKP /PLK

Wyższy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym zapewni 13 zmodernizowanych przejazdów. Nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym umożliwią obsługę większej liczby składów. Prace, które zapewnią wznowienie ruchu pociągów, zakończą się w grudniu. W 2022 r. zakończą się pozostałe roboty.

Podczas prac na jednotorowej linii – zgodnie z ustaleniami i wcześniejszymi informacjami, obowiązuje zastępcza komunikacja autobusowa.

Wartość projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów - Parczew” to 90 mln zł netto. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Liczby inwestycji:

  • 2 – nowe przystanki w Laskach i Berejowie
  • 8 – zmodernizowanych stacji i przystanków
  • 13 – zmodernizowanych przejazdów kolejowo-drogowych
  • 26,5 km – wymienionych torów
  • 8 – wyremontowanych mostów