Stacja Łódź Kaliska zmienia się dla podróżnych kolei aglomeracyjnej, regionalnej i dalekobieżnej.

Stacja Łódź Kaliska zmienia się dla podróżnych kolei aglomeracyjnej, regionalnej i dalekobieżnej.

07 lipca 2021 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

W sierpniu pasażerowie skorzystają z dwóch przebudowanych peronów. Na stacji budowane są przejścia podziemne, tory i sieć trakcyjna. Pojadą pociągi na wiadukcie nad al. ks. bp. Władysława Bandurskiego. Zadanie za 337 mln zł realizowane jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ze środków budżetowych.

Budowa nowych torów i peronów na stacji Łódź Kaliska Fot. Rafał Wilgusiak / PKP PLK

Z perspektywy stacji Łódź Kaliska widać już konstrukcje nowych peronów. W sierpniu z dwóch peronów od strony al. Unii Lubelskiej rozpoczniemy podróże. Perony będą oświetlone i oznakowane. Przewidziano montaż długich wiat oraz ławek. Dojście do pociągów zapewni remontowane przejście podziemne z budynku dworca i od strony al. ks. bp. Władysława Bandurskiego. W przejściach odnawiane są schody.

Wmacnianie wiaduktu  wschodniego nad al. Bandurskiego Fot. Rafał Wilgusiak / PKP PLK

 

Na wiadukcie wschodnim i zachodnim nad aleją ks. bp Władysława Bandurskiego wzmacniane są konstrukcje obiektów i odnawiane mury oporowe. Budowana jest nowa część przejścia podziemnego z budynku dworca pod peronami 4 i 5 na stronę wschodnią. Na placu dworcowym powstaje też łącznik – przejście pod wiaduktem wschodnim do dworca autobusowego. Przy nowych peronach i torach pracują maszyny m.in. podbijarki. Kontynuowana jest przebudowa sieci trakcyjnej.

Wmacnianie wiaduktu  wschodniego nad al. Bandurskiego Fot. Rafał Wilgusiak / PKP PLK

 

Zmiany w komunikacji między Łodzią Kaliską a stacją Łódź Chojny

Zakres przebudowy sieci trakcyjnej na stacji Łódź Kaliska wymaga zmian w organizacji ruchu pociągów. W dniach 9-16 lipca wyłączone będzie z ruchu jednotorowe połączenie między Łodzią Kaliską a stacją Łódź Kaliska Towarowa. Pociągi pojadą zmienionymi trasami. Czasowa organizacja jest ujęta w rozkładzie jazdy. Szczegóły znajdują się na stronie www.portalpasazera.pl, stronach internetowych przewoźników oraz plakatowych rozkładach jazdy pociągów.

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. m.in. dzięki wykorzystaniu nieczynnego wiaduktu wschodniego i budowie na nim 3 nowych torów zlikwiduje „wąskie gardło” tj. jednotorowe połączenie z Łodzi Kaliskiej przez Łódź Kaliską Towarową do stacji Łódź Chojny i dalej w kierunku woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego. Wzrosną możliwości przejazdu większej liczby pociągów. Będą sprawne podróże od Kutna i Łowicza (z linii nr 15) w stronę Zduńskiej Woli, Sieradza, Kalisza (linią nr 14) oraz Tomaszowa Mazowieckiego, Opoczna, Skarżyska, Dębicy (linią nr 25).

Remont  przejścia  podziemnego na stacji Łódź Kaliska. Fot. Rafał Wilgusiak / PKP PLK

 

Kompleksowa modernizacja stacji Łódź Kaliska to istotny element przebudowy Łódzkiego Węzła Kolejowego. Efektem inwestycji na stacji Łódź Kaliska będzie 5 nowych, komfortowych peronów i przejścia podziemne. Na peronach będą ławki, informacja pasażerska oraz szerokie i długie na ponad 100 m wiaty.

Modernizacja lepiej zintegruje kolej z komunikacją miejską. Nowe i przebudowane perony będą bliżej przystanków autobusowych i tramwajowych. Zapewniony będzie dostęp dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Zmodernizowanych zostanie 15 km torów i 47 rozjazdów. Wymieniona zostanie sieć trakcyjna. Tory będą przygotowane do prędkości 100 km/h (obecnie 60 km/h). Do obsługi stacji będą wykorzystane nowe komputerowe urządzenia sterowania ruchem.

Zadanie pn. „Zwiększenie dostępności magistrali E20 i C-E20 poprzez poprawę stanu technicznego przyległych linii kolejowych” w całości finansowane z budżetu państwa. Roboty budowlane potrwają do października 2022 roku. Wartość inwestycji to 337 mln zł netto.