Poddany renowacji, staraniem miłośników kolei, Parowóz Ty2-1387 stanie na stacji Chojnice .

Poddany renowacji, staraniem miłośników kolei, Parowóz Ty2-1387 stanie na stacji Chojnice .

07 sierpnia 2021 | Źródło: Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Kolei
PODZIEL SIĘ

Parowóz Ty2-1387 został wyprodukowany w 1943 roku w zakładach Henschel & Sohn w Kassel, jako BR52-2277 i przydzielony do pracy w Deutshe Reichsbahn. Po wojnie trafiał kolejno na stan MÁV (Koleje Wegierskie), CFR (Koleje Rumuńskie) i MPS ( radzieckie Ministerstwo Kolei), a 9 lipca 1963 roku został wpisany do rejestru PKP.

Parowóz TY2-1837 Fot. Nikkodem Wodowski

Do lokomotywowni w Chojnicach trafił 29 stycznia 1985. Ostatnią jazdę wykonał 6 lutego 1990 r. a 10.04.1992 r. został skreślony z ilostanu PKP z przeznaczeniem na pomnik na stacji Chojnice. Pozbawiony opieki PKP, niszczał na chojnickiej bocznicy do roku 2018, kiedy to Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Kolei zawarło z PKP Cargo umowę użyczenia parowozu.

 

Poddawany renowacji Parowóz TY2-1837.  Fot. Nikkodem Wodowski

 

Fot. Nikkodem Wodowski

 

Stowarzyszenie środkami własnymi prowadzi renowację parowozu. W roku 2019 wykonano powłokę antykorozyjną na tendrze, zaś w roku bieżącym zabezpieczany jest parowóz. W tym roku planuje się zakończenie prac renowacyjnych. Docelowo Parowóz zostanie wyeksponowany na stacji Chojnice.

Fot. Nikkodem Wodowski

 

Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Kolei  od pięciu lat działa na rzecz lokalnego dziedzictwa kolejowego. Celem działalności Stowarzyszenia jest popularyzacja wiedzy o kolei, ochrona zabytków kolei polskiej i popularyzacja polskiej mysli technicznej w dziedzinie kolei. Jednymi z największych sukcesów SMK są: utworzenie Sali Tradycji Kolejowej na chojnickim dworcu PKP, oraz pozyskanie parowozu Ty2.

Kultywowanie tradycji kolejowej, wymaga bezpośredniego kontaktu z reliktami dawnej kolei, aby umożliwić realizację takich doświadczeń Stowarzyszenie zaczęło gromadzić różnego rodzaju przedmioty związane z transportem kolejowym. Początkowo powstała mała izba pamięci, zlokalizowana na piętrze chojnickiego dworca. Z czasem pomieszczenie okazało się jednak zbyt małe, by pomieścić wszystkie zbiory, wówczas dzięki uprzejmości Miasta Chojnice w sali dawnej restauracji dworcowej powstała Sala Tradycji Kolejowej.