Polskie Linie Kolejowe S.A. zwiększą możliwości kolei między Bydgoszczą a Trójmiastem

Polskie Linie Kolejowe S.A. zwiększą możliwości kolei między Bydgoszczą a Trójmiastem

01 grudnia 2021 | Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
PODZIEL SIĘ

Modernizacja linii z Bydgoszczy do Trójmiasta poprawi dostęp podróżnych do kolei. Port morski w Gdyni będzie mógł zwiększyć odprawę ładunków przewożonych pociągami. Przebudowa stacji i przystanków, dodatkowe tory, elektryfikacja linii – umożliwią  atrakcyjniejszą ofertę połączeń pasażerskich i towarowych. Realizowane są dwa pierwsze kontrakty. Z początkiem 2022 r. planowane jest ogłoszenie kolejnych przetargów na roboty. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Fot. Archiwum KK

Finalny zakres inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na liniach Chorzów Batory – Bydgoszcz – Tczew (nr 131) i linii Maksymilianowo – Gdynia (nr 201), ważnych dla przewozów pasażerskich i towarowych, uwzględnia decyzję (wrzesień 2018 r.) o włączeniu szprychy CPK w linię kolejową nr 131 na odcinku Bydgoszcz – Tczew. Znaczący ruch towarowy ma być prowadzony na liniach nr 201 (kierunek Gdynia) i 201/203 (kierunek Gdańsk). Konieczne ustalenie nowego zakresu projektu modernizacji linii 201 i nowych kosztów wymagało zmiany terminów realizacji. Od 2020 r.  o realizacji projektu do 2027 r. i zakresie oraz szczegółach elektryfikacji wiedzą organizatorzy przewozów pasażerskich i partnerzy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Przeanalizowany zakres projektu został rozszerzony m. in. o budowę trzeciego toru od Gdańska Osowy do Gdyni, budowę nowego przystanku Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana, utworzenie bajpasu od Kiełpinka przez Starą Piłę i Glincz do Kartuz (po liniach nr 229 i 234), jako alternatywnego połączenia Trójmiasta z Kartuzami nie tylko na czas modernizacji linii Maksymilianowo - Gdynia (nr 201), budowę dodatkowego toru na całej długości linii 201 oraz zwiększenie prędkości do 160 km/h na odcinku od Maksymilianowa do Kościerzyny.

Konsultacje społeczne były ważnym etapem prac. Dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. to istotny społecznie kontakt z gminami, zarządcami infrastruktury drogowej oraz mieszkańcami. Efektem spotkań były niezbędne modyfikacje zakresu projektu. zwiększenie działań na rzecz bezpieczeństwa, m. in. budowa bezkolizyjnych skrzyżowań nad lub pod torami.

Realizacja projektu zakłada podział linii nr 201 na odcinku Maksymilianowo – Gdynia o długości 170 km na 7 kontraktów realizacyjnych. Prace na kontraktach będą rozpoczynały się sukcesywnie w latach 2023-2024 i kończyły 2026-2027.

Będzie możliwość dojazdu koleją z Gdańska do Kartuz i Somonina na czas modernizacji linii 201. W ramach pierwszego z kontraktów – planowanych do ogłoszenia w przyszłym roku – zostanie zmodernizowana linia od Somonina do Kartuz (nr 214). Prace na tej linii mają zakończyć się z początkiem 2024 r. Wówczas zostanie zmodernizowana w pełni linia Kartuzy – Glincz (nr 229) wraz ze stacją Kartuzy i budową nowej łącznicy.

Bajpas ma stanowić docelowo alternatywne połączenia Gdańska z Kartuzami – zgodnie z deklaracją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Zakończenie wszystkich prac na bajpasie to koniec 2022 r. Zakładane efekty będą po wybudowaniu mijanki w Dzierżążnie, modernizacji stacji Kartuzy i budowie nowej łącznicy. Te prace zakończą się z początkiem 2024 r., wraz z pracami na linii Somonino – Kartuzy (nr 214).

Inwestycja PLK zwiększy możliwości kolei w połączeniach Bydgoszczy oraz Kaszub z Trójmiastem. Poprawi się oferta w połączeniach dalekobieżnych, regionalnych oraz aglomeracyjnych. Dostęp do kolei ułatwią nowe perony. Zwiększona częstotliwość i punktualność kursowania pociągów pasażerskich umożliwi ich lepsze skomunikowanie z innymi środkami transportu. Po zakończeniu prac pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h na odcinku  Maksymilianowo – Kościerzyna i, odpowiednio, do 140 km/h oraz 100 km/h na odcinku Kościerzyna – Gdynia Główna (obecnie prędkość pociągów pasażerskich w zależności od odcinka wynosi 30-120 km/h, a pociągów towarowych 30-90 km/h). Poprawi się przepustowość linii, po której będzie mogło kursować więcej pociągów pasażerskich i towarowych. Podróżni zyskają lepszy dostęp do kolei, a port w Gdyni możliwość odprawy większej liczby towarów. Budowa skrzyżowań bezkolizyjnych oraz dróg dojazdowych ograniczy liczbę przejazdów w poziomie toru. Zamontowane będą dodatkowe zabezpieczenia.