Norweski Bane NOR zawarł umowy ramowe z 23 wykonawcami na kwotę 3 miliardów koron.

Norweski Bane NOR zawarł umowy ramowe z 23 wykonawcami na kwotę 3 miliardów koron.

23 stycznia 2022 | Źródło: Bane NOR / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Norweski zarządca infrastruktury kolejowej Bane NOR podpisał trzy umowy ramowe o wartości około 3 mld NOK (300 mln EURO) z 23 wykonawcami na prace w ciągu ośmiu lat (z zastrzeżeniem opcji) na 4,067 km sieci kolejowej w całym kraju. Po raz pierwszy podpisano jednocześnie umowy na budowę i bieżące utrzymanie infrastruktury w północnym, południowo-zachodnim i wschodnim oddzialei Bane NOR. Operator jest przekonany, że takie podejście zapewni branży budowlanej największą przewidywalność i stabilność.

 

Fot. Bane NOR

Bane NOR realizuje strategię zwiększania współpracy z firmami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi. Pozwala to zaoszczędzić czas w procedurach przetargowych i daje wykonawcom większe możliwości realizacji coraz większych i bardziej złożonych projektów. Proces przetargowy trwał pięć miesięcy. Przy wyborze wykonawców stosunek proponowanej ceny do jakości pracy wynosił 70/30.

Po raz pierwszy Bane NOR zawarł umowy tego typu w tym samym czasie na terenie całego kraju. - Myślę, że dzięki tym umowom ramowym mamy niezłą mieszankę dostawców, zarówno pod względem wielkości, jak i wiedzy na temat kolei. Świadomie inwestujemy w naszą strategię rozwijania współpracy z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi dostawcami, aby mogli podejmować się coraz większych i bardziej skomplikowanych zleceń na kolei - mówi Fredrik Kirsebom, dyrektor zaopatrzenia operacyjnego Bane NOR. - Na obszarze południowo-zachodnim i północnym podzieliliśmy się na kolejne mniejsze strefy, aby przyciągnąć lokalnych dostawców - dodaje.

 

Fot. Bane NOR

 

Umowy obejmują zarówno modernizację  jak i utrzymanie.

Umowy mogą być wykorzystywane do prac budowlanych i konstrukcyjnych we wszystkich oddziałach w Bane NOR. Zadania obejmują usuwanie i przenoszenie mas ziemnych, prace fundamentowe, prace betoniarskie i odlewnicze, prace mostowe i tunelowe, prowadnice, kanały kablowe, prace przygotowawcze i zabezpieczanie skał oraz czyszczenie skał i inne. Umową mogą być również objęte prace projektowe.

- Te umowy ramowe są ważne, jeśli chodzi o realizację zadań związanych z odnawianiem, ale także z zadaniami eksploatacyjnymi i konserwacyjnymi na kolei - mówi Thor Brækkan, dyrektor regionu północnego. Dzięki zawartym umowom rynek dostawców rozwija się pozytywnie, jednocześnie Bane NOR oszczędza czas na zawieranie nowych umów i przeprowadzanie kolejnych konkursów. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z zainteresowania rynku i liczymy na dobrą współpracę z wykonawcami w przyszłości - mówi Brækkan.

Bane NOR, dawniej Jernbaneinfrastrukturforetaket (Railway Infrastructure Company), jest norweską agencją rządową odpowiedzialną za posiadanie, utrzymanie, eksploatację i rozwój norweskiej sieci kolejowej, w tym torów, stacji itd. Powstała ona w wyniku reformy kolejowej przeprowadzonej przez koalicję konserwatywną. Agencja, która jest zorganizowana jako przedsiębiorstwo państwowe, rozpoczęła działalność 1 stycznia 2017 roku. Bane NOR i Norweska Dyrekcja Kolejowa zastąpiły Norweski Zarząd Kolei Państwowych (norw. Jernbaneverket).