Nowa głębokość toru wodnego zapewnia większą elastyczność dla żeglugi na Dolnej i Zewnętrznej Łabie

Nowa głębokość toru wodnego zapewnia większą elastyczność dla żeglugi na Dolnej i Zewnętrznej Łabie

29 stycznia 2022 | Źródło: Port of Hamburg
PODZIEL SIĘ

Od 24 stycznia dopuszczono do użytkowania ostatni etap regulacji toru wodnego, dzięki któremu statki będą mogły przepływać przez Łabę z większą ilością ładunku.

Fot. Port of Hamburg

W dniu 24 stycznia 2022 r. nastąpiło oddanie do użytkowania drugiego etapu regulacji toru wodnego. Tym samym osiągnięty został cel projektu, jakim było umożliwienie kontenerowcom o zanurzeniu do 13,50 m dotarcie do portu w Hamburgu niezależnie od pływów. W zależności od pływów możliwe są jeszcze większe zanurzenia. W porównaniu z sytuacją sprzed regulacji toru wodnego, żegluga przychodząca i wychodząca zyskuje obecnie na zwiększeniu zanurzenia od 1,00 do 1,90 metra. Niezależnie od pływów statki typu Megamax o szerokości do 62,50 m i długości do 400 m mogą teraz poruszać się po porcie z zanurzeniem do 13,10 m. Przed korektą wartość ta wynosiła nie więcej niż 11,40 metrów. W przypadku korzystnego pływu możliwe jest zanurzenie 15,40 metrów, w porównaniu do wcześniejszych 13,60 metrów.

"Cieszymy się, że po latach intensywnego planowania udało się zakończyć megaprojekt 'regulacji toru wodnego'. Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować naszym partnerom i klientom, którzy podczas wielu osobistych rozmów wielokrotnie potwierdzali swoją wiarę w port w Hamburgu. Statystyki już teraz wskazują na dobre przyjęcie przez rynek pierwszego wydania korekty toru wodnego. W ubiegłym roku w okresie od maja do grudnia do portu w Hamburgu zawinęło 2.377 kontenerowców. Spośród nich 666 miało zanurzenie projektowe powyżej 13,80 m. A 96 z nich miało zanurzenie, które nie byłoby akceptowalne przed wprowadzeniem korekty toru wodnego. Wraz z ostatecznym wydaniem korekty spodziewamy się dalszego wzrostu" - mówi Jens Meier, prezes zarządu Hamburg Port Authority (HPA).

Dla Michaela Westhagemanna, ministra gospodarki Hamburga, zakończenie prac jest również kamieniem milowym dla ruchu żeglugowego w Hamburgu: "Dla największego portu w Niemczech oznacza to poprawę warunków dostępu, dzięki czemu przedsiębiorstwa żeglugowe będą mogły przywozić do Hamburga więcej ładunków."

W idealnych warunkach, statek klasy Megamax może teraz przetransportować do i z Hamburga około 1800 dodatkowych TEU. Szczególnie duże statki do przewozu ładunków masowych i statki wycieczkowe również skorzystają z dostosowania toru wodnego.

Axel Mattern i Ingo Egloff, członkowie zarządu Port Hamburg Marketing, cieszą się z pomyślnie zakończonego dostosowania toru wodnego Łaby. "Dla żeglugi i naszych klientów portowych z branży handlowej i przemysłowej uproszczenia w dostępie do największego portu uniwersalnego w Niemczech oznaczają również korzyści w postaci kierowania większej ilości ładunków przez Hamburg. Na lądzie przyjazny dla środowiska transport kolejowy jest głównym dostawcą transportu towarowego, łącząc szybko i niezawodnie śródlądowe regiony rynkowe z portem. Dzięki wysokowydajnym trasom, inteligentnym rozwiązaniom logistycznym oraz rosnącemu wykorzystaniu niskoemisyjnych źródeł energii i technologii jesteśmy na dobrej drodze do trwałego wzrostu" - mówi Axel Mattern. Dla jego kolegi z zarządu Ingo Egloffa ważne jest, aby dodać, że w samych Niemczech port w Hamburgu gwarantuje około 607 000 miejsc pracy. 

Profesor dr inż. Hans-Heinrich Witte, prezes Federalnej Administracji Dróg Wodnych i Żeglugi, podkreśla zalety nowego toru wodnego: "Wraz z ostatecznym dopuszczeniem do użytku żegluga ma teraz do dyspozycji wyraźnie większe zanurzenie. Poza korzyściami nawigacyjnymi większa głębokość stanowi wartość dodaną zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym. Większa głębokość oznacza lepsze wykorzystanie statków i prowadzi do zmniejszenia emisji na tonę przewożonego ładunku."

Zwiększona zdolność planowania

Poprawa zdolności planowania przynosi korzyści również środowisku naturalnemu. HVCC - Hamburg Vessel Coordination Center może teraz jeszcze bardziej zoptymalizować swoje planowanie przejścia przez Łabę. Doprowadzi to z jednej strony do zwiększenia bezpieczeństwa, a z drugiej do złagodzenia potencjalnych konfliktów na Łabie i w obszarze portu. Z drugiej strony, będzie to również korzystne dla środowiska. Przybycie na czas podczas podejścia do lądowania umożliwia wielu statkom zmniejszenie prędkości i tankowanie mniejszej ilości paliwa, co powoduje mniejszą emisję zanieczyszczeń.

Dodatkową zaletą przy planowaniu jest istniejące pole mijania. Na przykład w pobliżu Wedel zbudowano mijankę o długości ośmiu kilometrów. Umożliwia to mijanie się statków o łącznej szerokości mniejszej niż 104 metry. Ponadto tor wodny pomiędzy Wedlem a ujściem rzeki Stör został poszerzony z 300 do 320 metrów. W tym miejscu mogą mijać się statki o łącznej szerokości mniejszej niż 92 metry. W praktyce okazało się, że szczególnie ten odcinek upraszcza pracę wszystkim.

Zalety dla operatorów terminali

Dostosowanie toru wodnego zapewnia również lepsze możliwości planowania w terminalach. Statki dłuższe niż 360 metrów mogą więc otrzymać dłuższe "okna żeglugowe". "Udane poszerzenie i pogłębienie toru wodnego Łaby jest środkiem niezbędnym do utrzymania konkurencyjności portu w Hamburgu.  W połączeniu z poczynionymi już przez Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) inwestycjami w mega suwnice bramowe i zautomatyzowaną technikę składowania, wdrożone obecnie dostosowanie umożliwi nam szybkie i niezawodne odprawianie kontenerowców o coraz większych rozmiarach. Zarówno dla HHLA, jak i dla naszych klientów oznacza to najwyższą możliwą zdolność planowania w zakresie kontroli podejść", mówi Angela Titzrath, prezes zarządu HHLA.

Pozytywne doświadczenia zebrane podczas pierwszego etapu

Zarówno na obszarze przekazanym, jak i na obszarze, za który odpowiada rząd centralny, wiosną 2021 r. zakończono regulację toru wodnego, tj. pogłębianie odcinka po odcinku i poszerzanie niektórych odcinków. W oparciu o procedurę opracowaną dla poprzedniej regulacji toru wodnego w 1999 r., biuro kapitanatu portu HPA oraz federalne agencje żeglugowe uzgodniły, że projekt usprawnień należy przeprowadzić w dwóch etapach. Dwa powody skłoniły HPA i WSV (Federalny Zarząd Dróg Wodnych i Żeglugi) do przyjęcia tej procedury. Z jednej strony bezpośrednio po zakończeniu pogłebiania mogło dojść do trwałych zmian w podwodnych zboczach, a nawet do naruszenia toru wodnego. Z drugiej strony, było to również okazją dla wszystkich zainteresowanych do zdobycia doświadczenia w zakresie nowych procedur.