Dworce kolejowe miejscem pierwszego spotkania tysięcy uchodźców z Ukrainy z pomocą Polaków.

Dworce kolejowe miejscem pierwszego spotkania tysięcy uchodźców z Ukrainy z pomocą Polaków.

05 marca 2022 | Źródło: PKP S.A.
PODZIEL SIĘ

Dworce kolejowe są jednymi z pierwszych miejsc, do których docierają tysiące obywateli Ukrainy przybywających do Polski w związku trwającą za naszą granicą wojną. PKP muszą zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom dworców oraz zadbać o niezakłóconą pracę obiektów, by umożliwić sprawną obsługę pasażerów z Ukrainy i zapewnić im pomoc.

Fot. Andrzej Szarometa

 

W związku z trwającą na Ukrainie wojną transport kolejowy przejął kluczową rolę związaną z przyjmowaniem osób przyjeżdzających do Polski, a dworce kolejowe mają krytyczne znaczenie dla zachowania sprawności obsługi podróżnych. Szczególną rolę odgrywa dworzec Przemyśl Główny, na którym udostępniliśmy przestrzenie i pomieszczenia, w których zorganizowano punkt recepcyjny dla obywateli Ukraińców. Takie punkty funkcjonują również na dworcach Chełm i Warszawa Wschodnia. W wielu miastach Polski, w tym m.in. na Dworcu Centralnym w Warszawie, działają punkty informacyjne. Placówki te organizują urzędy wojewódzkie i samorządy. Na wybranych dworcach przygotowane zostały specjalne strefy oczekiwania dla kobiet z dziećmi, osób starszych i z niepełnosprawnościami, w których osoby te mogą odpocząć, skorzystać z toalety, prysznica i otrzymać pożywienie. Nieocenioną pomoc obywatelom Ukrainy niosą także mobilni informatorzy PKP Intercity i wolontariusze z różnych organizacji.

Mimo trudnej sytuacji PKP muszą przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom przebywającym na dworcach, w tym obywatelom Ukrainy. Stąd ze względów bezpieczeństwa (w tym z uwagi na zagrożenie terrorystyczne) oraz sanitarnych, nie mamy możliwości udostępnienia dowolnych przestrzeni dworcowych na wydawanie posiłków i gromadzenie darów w przypadkowych miejscach. Jako że dworce muszą pełnić przede wszystkim funkcje transferowe, apelujemy do organizacji pomocowych, podmiotów komercyjnych i osób prywatnych o skoordynowane działania, a przede wszystkim o to, by:

 • konsultowali z operatorami punktów pomocowych i administracją dworców PKP możliwość dostarczania paczek z darami i prowadzenia innych działań,
 • uzgadniali z przedstawicielami PKP S.A. uruchamianie stoisk i innych punktów,
 • kontaktowali się z urzędami wojewódzkimi, które koordynują zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, w sprawie możliwości udzielania pomocy.

#PomagamUkrainie.gov.pl – koordynacja pomocy dla uchodźców z Ukrainy

Aby wsparcie obywateli Ukrainy było celowe i efektywne, powinno być skoordynowane. Stąd PKP zachęca do korzystania z przygotowanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów platformy PomagamUkrainie.gov.pl. Portal jest centralną, zweryfikowaną bazą danych o różnorodnych w formie działaniach pomocowych. Przygotowana zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim platforma umożliwia uchodźcom wyszukanie praktycznych informacji o dostępnym wsparciu. Natomiast Polacy, a także polskie samorządy, organizacje pozarządowe i firmy, mogą zgłaszać swoje działania pomocowe lub wesprzeć organizatorów już prowadzonych akcji.

 

W związku z sytuacją międzynarodową oraz agresją Rosji na Ukrainę na dworcach Przemyśl Główny, Chełm, Gorzów Wielkopolski i Warszawa Wschodnia powstały punkty recepcyjne. Może z nich skorzystać każdy obywatel Ukrainy.

Punkty recepcyjne na dworcach kolejowych PKP S.A. są czynne i oczekują na obywateli Ukrainy.

Dworzec Przemyśl Główny

Punkt działa całodobowo, znajduje się w poczekalni w budynku dworca. Wchodząc do holu dworca od strony peronów należy kierować się na lewo, a od strony miasta na prawo. W poczekali zostały przygotowane miejsca siedzące oraz leżaki. Na piętrze dworca mieści się obsługa punktu recepcyjnego oraz miejsca sypialne przeznaczone dla rodziców z dziećmi, osób starszych i pozostałych pasażerów oczekujących na dalszą podróż. Na dworcu przygotowywane są posiłki przez Caritas (organizacja charytatywna), które wydają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Na dworcu są zapewnione również przekąski i woda. Pomocy udzielają także Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna oraz Straż Ochrony Kolei.

Dworzec Chełm

Punkt znajduje się w budynku dworca, w pomieszczeniu na lewo od wejścia głównego od strony miasta. Punkt jest czynny w godzinach przyjazdu pociągu Kijów – Warszawa. Punkt będzie czynny również gdy zostaną uruchomione dodatkowe pociągi z Ukrainy.

Warszawa Wschodnia

Punkt znajduje się w budynku dworca lokal 0.35, hol główny od strony ul. Kijowskiej

Dodatkowo na terenie całej Polski uruchomiono punkty informacyjne dla obywateli Ukrainy. Punkty te znajdują się na dworcach:

 • Białystok (czynny w godz. 8.00-18.00)
 • Bydgoszcz Główna
 • Gdańsk Główny (czynny w godz. 7.00-20.00) 
 • Gorzów Wielkopolski (czynny w godz. 8.00-24.00)
 • Katowice (czynny w godz. 8.00-22.00)
 • Kraków Główny (czynny w godz. 6.00-22.00)
 • Lublin Główny
 • Olsztyn Główny (czynny w godz. 6.00-20.30)
 • Opole Główne (czynny w godz. 9.30-21.30) 
 • Poznań Główny (czynny w godz. 8.00-22.00)
 • Rzeszów Główny (czynny całodobowo)
 • Szczecin Główny (czynny w godz. 8.00-23.00)
 • Tarnów (czynny w godz. 8.00-20.00)
 • Warszawa Zachodnia (czynny całodobowo)
 • Warszawa Centralna (czynny całodobowo)
 • Wrocław Główny (czynny w godz. 6.00-22.00)
 • Zielona Góra Główna (czynny w godz. 8.00-24.00)