Koleje Czeskie przejęły pierwszą starszą lokomotywę wyposażoną w ETCS

Koleje Czeskie przejęły pierwszą starszą lokomotywę wyposażoną w ETCS

12 maja 2022 | Źródło: Koleje Czeskie / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Przedstawiciele ČD - Telematics i AŽD Praha uroczyście przekazali dziś (12.05.2022r) Kolejom Czeskim pierwszy pojazd doposażony w jednostkę pokładową Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem ETCS, który może wejść do eksploatacji komercyjnej. Znaczenie tego uroczystego przekazania zostało podkreślone przez udział Ministra Transportu Republiki Czeskiej, Martina Kupki. 

Pierwsza lokomotywa ČD serii 362 WTB z urządzeniem pokładowym ECTS. Fot. ČD-Telematika

 

"Wprowadzenie systemu ETCS jest jednym z ważnych kroków w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa na kolei, nie tylko w naszym kraju, ale w całej Europie. Wyposażyliśmy już kilkaset kilometrów naszych linii w tę zunifikowaną technologię i idziemy naprzód, aby w 2025 r. móc rozpocząć wyłączną eksploatację ETCS w korytarzach" - mówi minister transportu Martin Kupka. "Zdajemy sobie sprawę z potrzeb finansowych związanych z wdrożeniem systemu ETCS i dlatego zamierzamy nadal korzystać z pomocy finansowej Unii Europejskiej obok środków krajowych, co pozwoli nam lepiej zarządzać wdrażaniem systemu" - kontynuuje minister. 

"Dzisiejsze uroczyste wydarzenie jest w pewnym sensie symboliczną materializacją punktu zwrotnego w czeskim transporcie kolejowym" - mówi Tomáš Businský, członek zarządu i dyrektor Departamentu Usług Telekomunikacyjnych i Infrastrukturalnych ČD-Telematika, który przekazał pojazd Michalowi Krapince, prezesowi zarządu i dyrektorowi generalnemu ČD.

"Doposażenie istniejących pojazdów w sygnalizację ETCS, tzw. retrofit, jest najczęstszym sposobem, w jaki przewoźnicy krajowi radzą sobie z koniecznością wprowadzenia tego ogólnoeuropejskiego systemu sygnalizacji. W miarę zbliżania się terminu wprowadzenia wyłącznego funkcjonowania ETCS na wybranych liniach korytarzowych w dniu 1 stycznia 2025 r. rośnie zapotrzebowanie na wdrożenie tego systemu w eksploatowanych pojazdach, ale rośnie też presja czasu na takie wdrożenia. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że jesteśmy na samym szczycie segmentu modernizacji, a w ciągu ostatnich kilku tygodni zdobyliśmy dwa kolejne ważne kontrakty dla narodowego przewoźnika, a mianowicie doposażenie popularnych "Pendolin" i "CityElefants" w ETCS" - dodaje Businský.   

 

Uroczyste przekazanie lokomotywy. Fot. ČD-Telematika

 

"Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w dostawie tych nowoczesnych systemów sygnalizacyjnych do pojazdów szynowych dla kolei czeskich, wykorzystując własne technologie, oraz że możemy zainstalować kompleksowy system ETCS we współpracy z partnerem zagranicznym. Wierzę, że do decydującej daty 1 stycznia 2025 r. wystarczająca liczba pojazdów będzie wyposażona w system ETCS, aby można było rozpocząć wyłączną eksploatację pociągów zgodnie z Krajowym Planem Wdrożenia zatwierdzonym przez Ministerstwo Transportu Republiki Czeskiej" - powiedział Zdeněk Chrdle, dyrektor generalny AŽD Praha, na temat wprowadzenia ETCS. W ceremonii przekazania obiektu w imieniu firmy uczestniczył Petr Faltus, Dyrektor Handlowy.

"Termin wyłącznej eksploatacji pod nadzorem Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem ETCS zbliża się szybkimi krokami i ČD oczywiście się do niego przygotowuje. Dowodem na to jest dzisiejsze uroczyste przekazanie pierwszej lokomotywy doposażonej w urządzenie pokładowe ETCS, które jest również w pełni zatwierdzone i gotowe do rutynowej eksploatacji. Obecnie mamy zapewnione umownie dostawy systemu ETCS w ponad 400 obecnie eksploatowanych pojazdach, tzw. retrofit, a także zawarliśmy umowy i obowiązkowo zamówiliśmy 246 całkowicie nowych pojazdów, które zostaną dostarczone z fabryki z systemem ETCS" - mówi Michal Krapinec, prezes zarządu i dyrektor generalny ČD, i dodaje: "Rozpoczęliśmy również szkolenie setek maszynistów, a w drugiej połowie tego roku rozpoczniemy eksploatację pierwszych pociągów pod nadzorem ETCS". Podejmujemy zatem wszelkie kroki, aby zapewnić, że będziemy w stanie płynnie przejść na wyłączną eksploatację pod nadzorem ETCS na wybranych korytarzach w dniu 1 stycznia 2025 r.".

"Cieszymy się, że udało nam się zatwierdzić i uruchomić pierwsze doposażenie pojazdu, który może teraz jeździć po krajowej sieci kolejowej w tzw. trybie włączonym" - mówi Radek Šafránek, dyrektor Sekcji Eksploatacyjno-Technicznej Urzędu Transportu Kolejowego i dodaje: "Tylko w tym roku spodziewamy się, że proces homologacji przejdzie ponad 400 pojazdów wyposażonych w ETCS. Głównym celem, który realizujemy wspólnie z Europejską Agencją Kolejową, jest zwiększenie bezpieczeństwa na kolei. Dlatego zabiegamy o wprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla maszynistów na symulatorach, co również zostanie uwzględnione w Krajowym Planie Wdrożenia ERTMS."

Prototypowy pojazd 362 165-3 przeszedł już pomyślnie testy kompatybilności części przytorowej i pokładowej systemu ETCS w Republice Czeskiej w połowie 2021 roku, a następnie otrzymał niezbędne certyfikaty zgodności i oceny bezpieczeństwa. Pozostałe lokomotywy serii 362 WTB mogą teraz zostać dopuszczone do eksploatacji komercyjnej w ramach ETCS w znacznie prostszy sposób, bez konieczności dostarczania pełnego pakietu dokumentacji składającego się z ponad 100 dokumentów.

Na podstawie wyników zamówienia publicznego konsorcjum dostawców ČD - Telematika i AŽD Praha podpisało z ČD umowę ramową na wyposażenie w 2019 r. do 131 pojazdów elektrycznych w system ETCS. W ramach umowy ramowej podpisano wiążącą umowę na wyposażenie 102 pojazdów trakcyjnych czeskiego narodowego przewoźnika serii 162, 162 WTB, 362 i 362 WTB w sygnalizację ETCS, o łącznej wartości prawie 1,4 mld CZK. Pomyślnie zakończona modernizacja prototypowego pojazdu 362 WTB jest ważnym kamieniem milowym w realizacji tego wiążącego kontraktu. ALSTOM Belgia i ČMŽO - elektronika są również zaangażowane w dostawę i montaż systemu ETCS.