Ruszały prace przy budowie drugiego toru WKD między Podkową Leśną a Grodziskiem Mazowieckim.

Ruszały prace przy budowie drugiego toru WKD między Podkową Leśną a Grodziskiem Mazowieckim.

23 maja 2022 | Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
PODZIEL SIĘ

Kolejna dobra informacja dla pasażerów Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Po niedawnym zawarciu umowy z wykonawcą ruszają prace przy budowie drugiego toru WKD od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego. Inwestycja będzie kosztować 150 mln zł, z czego 74,5 mln zł to środki z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dziś na końcowej stacji linii WKD w Grodzisku Mazowieckim odbyła się inauguracja robót budowlanych z udziałem władz województwa, samorządów lokalnych, władz spółki oraz przedstawicieli firmy INTOP Warszawa Sp. z o.o.,  generalnego wykonawcy.

 

Ruszały prace przy budowie drugiego toru WKD między Podkową Leśną a Grodziskiem Mazowieckim.
Fot. Biuro Prasowe UMWW

 

Już w pierwszym kwartale 2023 roku pociągi WKD będą jeździły po nowym drugim torze. To pierwszy element kompleksowej modernizacji infrastruktury kolejowej na odcinku Podkowa Leśna – Grodzisk Mazowiecki.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, rozpoczynająca się dziś budowa drugiego toru WKD to długo wyczekiwana, ale niezmiernie ważna inwestycja. - Przedsięwzięcie znacznie poprawi dostępność do szybkiego, bezpiecznego, a przede wszystkim przyjaznego środowisku środka transportu, jakim jest kolej aglomeracyjna. Od lat konsekwentnie wspieramy rozwój kolei.. Jako samorząd Mazowsza mamy swój wkład w rozwój inicjatywy podjętej na tych terenach niemal 100 lat temu przez budowniczych EKD – dodaje marszałek.

Odcinek linii kolejowej WKD o długości 7,5 km pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim zostanie rozbudowany i przebudowany. Poza budową nowego toru kompleksowo zmodernizowany zostanie również ten obecnie istniejący, a także stacje „Podkowa Leśna Główna” oraz „Grodzisk Mazowiecki Radońska”. Prace obejmą infrastrukturę torową, sterowanie ruchem kolejowym, systemy zasilania, obiekty inżynieryjne, przejazdy kolejowo-drogowe, perony przystankowe. Co istotne, infrastruktura kolejowa zostanie dostosowana do wymagań podróżnych z niepełnosprawnościami.

- Zależy nam na tym, by modernizacja linii na tym odcinku odbyła się jak najsprawniej – mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski. – Dwa tygodnie temu podpisaliśmy umowę z wykonawcą, a dziś symbolicznie rozpoczynamy budowę. To inwestycja, która bez wątpienia ułatwi podróże mieszkańcom okolicznych gmin. Mamy także nadzieję, że zachęci jeszcze więcej osób do korzystania z Warszawskiej Kolei Dojazdowej – dodaje wicemarszałek.

Jak z kolei zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk, Warszawska Kolej Dojazdowa w ostatnich latach skutecznie pracuje na swoją renomę punktualnością i nowoczesnym taborem. – Myślę, że realizacja nowej inwestycji przekona kolejnych mieszkańców do podróży kolejowych, które mogą być szybkie, wygodne i przyjazne środowisku. Warto pamiętać, że tak duże projekty nie byłyby możliwe bez pomocy środków unijnych  - podkreśla. 

Marszałek Adam Struzik wbija pierwszy gwóźdź. Fot. Biuro Prasowe UMWM

 

Znaczna pomoc z UE

Całkowita wartość projektu to ponad 150 mln zł, z czego koszt robót budowlanych wyniesie 142,46 mln zł. Na realizację inwestycji spółka pozyskała środki unijne – 74,5 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z czego dofinansowanie do robót budowlanych wynosi 68,8 mln zł. Rozpoczęte dziś prace będą prowadzone w kilku etapach. W ramach pierwszego wybudowany zostanie drugi tor na szlaku Podkowa Leśna Zachodnia - Grodzisk Mazowiecki Radońska. Kolejny zakłada kompleksową przebudowę układu torowego stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska, a trzeci i ostatni przebudowę istniejącego dotychczas toru na szlaku Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Maz. Radońska.

- Ruszamy dziś z pracami przy jednym z największych, ale i najbardziej skomplikowanych projektów Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Front robót obejmuje kilka głównych etapów, z których każdy będzie wiązać się z mniejszymi lub większymi niedogodnościami dla pasażerów i mieszkańców. Jesteśmy przekonani, że współpraca z wykonawcą oraz jego doświadczenie i zaangażowanie umożliwią ograniczenie utrudnień do minimum, a prace przebiegną zgodnie z założonym harmonogramem. Mamy na uwadze, iż wszystkie podejmowane działania służą wypełnieniu założeń strategii rozwoju województwa mazowieckiego, mającej na celu polepszenie jakości usług przewozowych oraz zwiększenie mobilności mieszkańców aglomeracji warszawskiej - powiedział Michał Panfil, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. 

Co zostało dotychczas zrobione?

Dla potrzeb projektu zostało opracowane studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści, dokumentacja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem oddziaływania na środowisko, opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą także projekt budowlany i wykonawczy, uzyskano niezbędne pozwolenia, zezwolenia, opinie i decyzje administracyjne, w tym m.in. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, pozwolenie wodno-prawne, dokumentację geologiczno-inżynierską oraz pozwolenie na budowę.

Zdaniem radnego województwa mazowieckiego, przewodniczącego Klubu Koalicji Obywatelskiej, Krzysztofa Strzałkowskiego budowa nowego toru Warszawskiej Kolei Dojazdowej na odcinku Grodzisk-Podkowa Leśna to inwestycja kluczowa. – WKD już przed wojną była bardzo ważnym elementem układu komunikacyjnego stolicy, a w ostatnich latach, po licznych modernizacjach taboru kolejowego, stała się wizytówką podwarszawskich miejscowości po zachodniej stronie aglomeracji warszawskiej. Spółka ma już świetny tabor, ale – co jest wyjątkiem wśród spółek kolejowych – sama zarządza swoimi torami, infrastrukturą szynową, a ta wymaga modernizacji. Warunkiem pełnej przepustowości jest dwutorowość na całej linii, na której operuje WKD i dzisiaj mamy możliwość rozpocząć tę inwestycję, współfinansowaną ze środków europejskich oraz budżetu samorządu województwa mazowieckiego.

Umowa na budowę drugiego toru na linii kolejowej pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim została podpisana w dniu 10 maja 2022 roku, prace przygotowawcze ruszyły natychmiast, zaś termin zakończenia realizacji całej inwestycji to koniec 2023 roku. Po nowym drugim torze, którego budowa została zaplanowana w pierwszej fazie realizacji inwestycji, pasażerowie powinni pojechać już w I kwartale 2023 roku. Wraz z jego otwarciem rozpocznie się rozbiórka oraz kompleksowa przebudowa toru istniejącego.

Jak zauważyła podczas podpisywania umowy z wykonawcą przewodnicząca sejmikowej komisji rozwoju gospodarczego, infrastruktury i przeciwdziałania bezrobociu Anna Brzezińska dzięki tej inwestycji mieszkańcy aglomeracji warszawskiej będą mogli podróżować tanio, szybko i ekologicznie. - Będziemy zachęcać mieszkańców do korzystania z kolei. To nie tylko oszczędność czasu, ale także rozwiązanie sprzyjające ochronie powietrza. To bardzo duży i ważny projekt, o czym świadczy chociażby fakt, że jest w 50 proc. współfinansowany przez Unię Europejską.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury kolejowej WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”, który został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.2 – Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T (kolej miejska – infrastruktura).