PKP CARGO INTERNATIONAL – od 70 lat na rynku

PKP CARGO INTERNATIONAL – od 70 lat na rynku

27 maja 2022 | Źródło: PKP Cargo S.A.
PODZIEL SIĘ

PKP CARGO INTERNATIONAL, spółka z Grupy PKP CARGO, czołowego operatora logistycznego w Europie, obchodzi 70 rocznicę powstania.

Fot. PKP Cargo International

W tym roku mija 70 lat od chwili, gdy dekretem czechosłowackiego Ministerstwa Paliw i Energetyki z 1 stycznia 1952 zostało założone przedsiębiorstwo Ostravskokarvinský revír, doprava (OKR – Doprava). Przypomnijmy ważne etapy z życia firmy, która funkcjonuje teraz pod nazwą PKP CARGO INTERNATIONAL.

Przedsiębiorstwo OKR - Doprava powstało w celu zapewnienia zarządzania oraz konserwacji regionalnych linii kolejowych, a w szczególności do wykonywania przewozów kolejowych na Linii Górniczej. Kolejnymi czynnościami, nierozłącznie związanymi z kolejnictwem, były naprawy i konserwacja regionalnych linii kolejowych zagłębia. W roku 1955 do transportu kolejowego dołączył też towarowy transport samochodowy.

W drodze prywatyzacji przedsiębiorstwa, w styczniu 1994 powstała spółka OKD, Doprava, która płynnie nawiązuje do tradycji przewozów na Linii Górniczej. O rok później spółka uzyskała licencję na wykonywanie przewozów kolejowych na krajowych liniach kolejowych i mogła w ten sposób realizować transporty również poza terenem Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego.

Rok 2004 był dalszym przełomowym okresem, ponieważ właśnie wtedy odbył się pierwszy transgraniczny przejazd pociągu z Czech do Polski, a o trzy lata później został uruchomiony kontenerowy terminal w Paskowie, który jest jednym z kluczowym punktów tranzytowych w ramach intermodalnych przewozów w Europie.

W roku 2007 spółka stała się członkiem międzynarodowej Grupy New World Resources Transportation z siedzibą w Amsterdamie. Kolejnymi krokami była też akwizycja spółki VIAMONT Cargo w roku 2008, a o rok później zakup firmy OKD, Rekultivace, która została przemianowana na AWT Rekultivace i do dziś nadal działa w Grupie pod tą nazwą.

W roku 2010 doszło do zmiany nazwy spółki z OKD, Doprava na Advanced World Transport, a cała organizacja zaczęła działać pod nową nazwą Grupa AWT.

 

Fot. PKP Cargo International

 

Istotnym kamieniem milowym był rok 2015, kiedy to Advanced World Transport stała się członkiem Grupy PKP CARGO, czołowego operatora logistycznego i przewoźnika kolejowego w UE. W roku 2019 doszło do zmiany nazwy spółki z AWT na PKP CARGO INTERNATIONAL. Nowa wspólna nazwa wszystkich spółek Grupy ma lepiej oddawać charakter ich działalności na rynku międzynarodowym oraz wskazywać na ścisłe połączenie z Grupą PKP CARGO.

„Grupa PKP CARGO INTERNATIONAL ma swoje początki w tradycyjnych i powszechnie uznanych spółkach, dzięki którym dysponuje rozległym know-how, opartym o 70 lat doświadczeń i zaufanie swoich klientów. W ubiegłych dekadach spółki te były nie tylko częścią istotnych zmian w transporcie towarowym, ale bardzo często i ich motorem – zarówno, kiedy chodziło o budowanie i rozwój nowoczesnych bocznic kolejowych, jak i o wykonywanie transportu kombinowanego. Największym skarbem i kapitałem spółki byli i są nasi pracownicy, którzy stoją za wszystkimi sukcesami, które stały się naszym udziałem w czasie naszej bogatej historii,“ mówi Dariusz Seliga, Prezes Zarządu PKP CARGO S.A. i PKP CARGO INTERNATIONAL.

„PKP CARGO INTERNATIONAL jest dziś synonimem solidnego, nowoczesnego i niezawodnego towarowego transportu kolejowego i logistyki w Europie Środkowej i Wschodniej. Republikę Czeską stale widzimy jako serce naszego biznesu. Europa Środkowa i Wschodnia jest dla nas jednak bazą, na której jesteśmy kluczowymi partnerami dla miejscowych, wielkich firm przemysłowych, z którymi nadal wzrastamy i rozwijamy się, na przykład na południu Europy “ - zaznacza Michal Kubíček, Członek Zarządu PKP CARGO INTERNATIONAL.

Grupa w krótkim okresie rozwinęła się do takiej wielkości i zakresu działania, który stawia ją na międzynarodowym poziomie. Przy tym stale utrzymuje wysoką efektywność i elastyczność w świadczeniu usług.

„Jesteśmy przekonani, że do transportu szeregu towarów masowych takich jak węgiel, stal albo części samochodowe, kolej jest najlepszą alternatywą w stosunku do transportu drogowego. Jesteśmy przekonani, że nasi klienci zasłużyli na kompleksowe i inteligentne transportowo-logistyczne rozwiązania pod klucz, które możemy im zaproponować. Wierzymy w przyszłość transportu kolejowego i kombinowanego i jesteśmy przygotowania do bycia nadal liderem zmian, których potrzebuje nasza branża. W związku z tym z prawdziwą przyjemnością chciałbym podziękować wszystkim aktualnym i byłym pracownikom za ich pracę dla spółki, a naszym klientom za długoletnie zaufanie“ - dodał Dariusz Seliga.

W tym roku również spółka AWT Rekultivace z Grupy PKP CARGO INTERNATIONAL świętuje jubileusz - 60 lat od swojego powstania.