Regulacje KE uwzględniając wpływ wojny w Ukrainie na infrastrukturę zmienia wniosek dotyczący TEN-T

KE uwzględniając wpływ wojny w Ukrainie na infrastrukturę zmienia wniosek dotyczący TEN-T

28 lipca 2022 | Źródło: Komisja Europejska / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Komisja zaproponowała dziś zmianę swojego wniosku z grudnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia TEN-T. Od grudnia wojna napastnicza Rosji przeciwko Ukrainie na nowo zdefiniowała krajobraz geopolityczny, uwypuklając wrażliwość UE na nieprzewidziane wydarzenia poza granicami Unii. Poważne skutki dla rynków światowych, takie jak światowe bezpieczeństwo żywnościowe, uwypukliły fakt, że unijnego rynku wewnętrznego i sieci transportowej nie można rozpatrywać w oderwaniu od polityki Unii. Lepsze połączenia z sąsiadującymi krajami partnerskimi UE są obecnie potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

 

KE uwzględniając wpływ wojny w Ukrainie na infrastrukturę zmienia wniosek dotyczący TEN-T
Fot. Archiwum KK

 

Komisarz ds. transportu Adina Vălean powiedziała: "Poprzez rozszerzenie czterech europejskich korytarzy transportowych na terytorium Ukrainy i Mołdawii - w tym na porty w Mariupolu i Odessie - dzisiejszy wniosek pomoże poprawić połączenia transportowe tych dwóch krajów z UE, ułatwiając wymianę gospodarczą i lepsze połączenia zarówno dla ludzi, jak i dla przedsiębiorstw. Korytarze te będą również kluczowym priorytetem w odbudowie infrastruktury transportowej Ukrainy po zakończeniu wojny. Nasze wysiłki mające na celu ułatwienie eksportu zboża z Ukrainy poprzez pasy solidarnościowe pokazały również znaczenie interoperacyjności w systemie transportowym, wzmacniając potrzebę zwiększenia konwergencji w ramach sieci UE, czyniąc ją bardziej odporną i wzmacniając rynek wewnętrzny."

W odpowiedzi na prośbę zgłoszoną w ramach projektu "Solidarity Lanes", mającego na celu ułatwienie dotarcia towarów rolnych i innych na rynek UE i światowy, wczorajszy wniosek rozszerza cztery europejskie korytarze transportowe na Ukrainę i Republikę Mołdowy. Podstawy do tego rozszerzenia zostały już przygotowane, gdy na początku miesiąca Komisja przyjęła zmienione mapy sieci TEN-T na Ukrainie.

 

Źródło: EU Transport

 

W świetle wojny napastniczej Rosji na Ukrainie oraz stanowiska przyjętego przez Białoruś w tym konflikcie, współpraca z Rosją i Białorusią w dziedzinie transportu nie jest już uważana za właściwą ani za leżącą w interesie UE.  We wniosku usunięto zatem Rosję i Białoruś z map TEN-T. Komisja proponuje również obniżenie klasyfikacji ostatnich mil wszystkich połączeń transgranicznych między UE a Rosją/Białorusią z "sieci bazowej" do "sieci kompleksowej". Wiąże się to z późniejszym terminem realizacji - 2050 zamiast 2030 roku.

We wniosku poruszono również kwestię różnych szerokości torów kolejowych stosowanych na Ukrainie w porównaniu do większości państw UE. Różnica ta stanowi ogromną przeszkodę dla interoperacyjności. Wniosek obejmuje środki mające na celu przestawienie linii kolejowych, w uzasadnionych ekonomicznie przypadkach, na europejską standardową szerokość torów. Dotyczy to również niestandardowych szerokości torów w UE, trudności na granicy z Ukrainą pokazały, jak brak interoperacyjności naraża sieć kolejową na terytorium UE. 

Przyjęty wczoraj wniosek będzie teraz częścią trwających negocjacji z Parlamentem Europejskim i Radą w sprawie przeglądu TEN-T, które rozpoczęły się na początku tego roku.