Hiszpański CAF rozpoczyna dynamiczne testy prototypu pociągu zasilanego wodorem

Hiszpański CAF rozpoczyna dynamiczne testy prototypu pociągu zasilanego wodorem

29 lipca 2022 | Źródło: CAF / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

CAF rozpoczął testy dynamiczne prototypu pociągu hybrydowo-elektrycznego opracowanego w ramach projektu FCH2RAIL. W projekcie wzięto za podstawę pociąg podmiejski Renfe, narodowego operatora kolejowego w Hiszpanii, i zintegrowano w jego systemie trakcyjnym wodorowe ogniwa paliwowe i akumulatory. Pociąg zasilany jest z sieci trakcyjnej na liniach zelektryfikowanych oraz z ogniw paliwowych i baterii trakcyjnych na odcinkach niezelektryfikowanych.

 

Fot. CAF

 

Testy statyczne pociągu, które trwały od początku czerwca 2022 roku, zakończyły się sukcesem. W trakcie testów dynamicznych planuje się optymalizację autonomicznego systemu zasilania opartego na ogniwach paliwowych i akumulatorach na wybranych trasach oraz przetestowanie go w różnych scenariuszach zużycia energii w celu przygotowania do komercyjnego wdrożenia nowej technologii hybrydowej. Na podstawie wyników testów będzie można ocenić konkurencyjność tej technologii w porównaniu z pociągami spalinowymi, które są wykorzystywane na wielu trasach i których odejście jest planowane w ramach dekarbonizacji transportu.

Projekt FCH2RAIL, realizowany przez międzynarodowe konsorcjum o tej samej nazwie. Budżet projektu wynosi 14 mln euro, z czego 10 mln euro finansuje Clean Hydrogen Partnership, dawniej FCH2 JU, agencja Komisji Europejskiej zajmująca się promowaniem rozwoju wodoru i ogniw paliwowych.

 

Fot. CAF

 

W tym kontekście CAF po raz kolejny potwierdza swoje zaangażowanie w rozwój zeroemisyjnych rozwiązań w zakresie mobilności, w tym przypadku poprzez wykorzystanie wodoru. Jest to technologia, którą Grupa CAF od kilku lat wprowadza na rynek poprzez swoją spółkę zależną Solaris (polska spółka przejęta w 2018 r.), lidera na rynku autobusów wodorowych w Unii Europejskiej w roku 2021.