ZSSK Cargo pomaga dotkniętej wojną Ukrainie w dostawach paliwa

ZSSK Cargo pomaga dotkniętej wojną Ukrainie w dostawach paliwa

17 sierpnia 2022 | Źródło: railtarget.cz / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Słowacki przewoźnik ZSSK Cargo pomaga dotkniętej wojną Ukrainie w podobny sposób jak jego czeski odpowiednik - ČD Cargo. Jej głównym towarem importowym jest paliwo.

 

Fot. ZSSK Cargo

 

Rozdarta wojną Ukraina boryka się z wieloma problemami, a jednym z nich jest brak paliwa. Straciła główną rafinerię podczas wojny z Rosją i jej satelitą Białorusią. Dostarczała ona 40% paliwa dla całego państwa ukraińskiego. Zwykłe przepływy ze wschodu i północy również ustały, wraz z blokadą morską.

Ukraina ma więc bardzo mało możliwości transportu paliwa do swojego kraju. Wcześniej sprowadzała z krajów UE tylko 5% całkowitego zużycia paliw, teraz jest to 100%. Słowacki przewoźnik ZSSK Cargo zwiększył więc dostawy paliwa wzdłuż głównej osi transportowej przebiegającej przez Słowację.

Dzięki temu paliwo z krajów UE może bez przeszkód dojechać do granicy, gdzie jest przeładowywane albo w punkcie przeładunku płynów w Čiernej nad Tisou, albo w Trebišovie. Same pociągi składają się z 21-28 wagonów zbiornikowych, które łącznie ważą imponujące 1200-1500 ton. Giganci ci pomagają więc zaopatrywać Ukrainę i wspomagać ją w walce z rosyjskim agresorem. Warto też wspomnieć, że ZSSK Cargo, jako jeden z przewoźników kolejowych sceny czecho - słowackiej, także złożył swój podpis pod Deklaracją Wiedeńską wspierającą Koleje Ukraińskie, która została opracowana podczas lipcowego szczytu CEO Summit 2022.