Ukraiński wagon pocztowy w specjalnej malaturze gotowy do międzynarodowej służby

Ukraiński wagon pocztowy w specjalnej malaturze gotowy do międzynarodowej służby

25 listopada 2022 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Poczta Polska i Poczta Ukrainy w sierpniu tego roku podpisały memorandum o współpracy w zakresie usług pocztowych, innowacji, logistyki oraz relacji biznesowych. W jednym z punktów memorandum jest również mowa o możliwości transportowania, w ruchu międzynarodowym przesyłek pocztowych koleją. Słowo pisane przeistacza się w czyn i światło dzienne ujrzał dzisiaj wagon pocztowy w oryginalnej malaturze, który uchwycił na zdjęciu w Kijowie nasz kolega z Ukrainy.

 

Fot. UZ Fan

 

Dzięki podpisanemu dokumentowi dotychczasowa współpraca ma ulec skuteczniejszej koordynacji i intensyfikacji. Memorandum zakłada kooperację w kluczowych obszarach działalności Poczty Polskiej i Poczty Ukrainy. Celem pogłębienia dotychczasowej współpracy jest efektywniejsze współdziałanie w obszarze eksploatacji, innowacji, logistyki oraz w zakresie umacniania istniejących i nawiązywania nowych relacji biznesowych z podmiotami operującymi w sektorze e-Commerce. Wspólnie podejmowane działania mają na celu m.in. ułatwienie procesów zakupowych dla obywateli polskich i ukraińskich, a także ugruntowanie wiodącej roli poczt narodowych na swoich macierzystych rynkach.

 

Wagon pocztowy Kolei Ukraińskich w oryginalnej malaturze. Fot. UZ Fan

 

Wagon pocztowy Kolei Ukraińskich w oryginalnej malaturze. Fot. UZ Fan

 

Memorandum przewiduje możliwość transportowania w ruchu międzynarodowym przesyłek pocztowych koleją. Nie dziwią zatem zdjęcia, które redakcja Kuriera Kolejowego otrzymała od kolegi z Ukrainy. Malatura przedstawionego na zdjęciu wagonu pocztowego w sposób oczywisty wskazuje do jakiej służby jest przeznaczony i przez które koleje będzie esksploatowany.  

Warto podkreślić, że od początku XXI wieku Poczta Polska nie korzysta z usług kolei w zakresie przewozu przesyłek w wagonach pocztowych. W ostatnim okresie realizacji  takich połączeń miały one znikome znaczenie w procesach logistycznych. Z kolei Poczta Ukraińska od kwietnia br. po blisko dwudziestu latach przerwy zaczęła nadawać przesyłki wewątrz kraju pociągami Kolei Ukraińskich.

 

Wagon pocztowy Kolei Ukraińskich w oryginalnej malaturze. Fot. UZ Fan