Janusz Piechociński: Przygotowania do XI edycji Forum Transportu Intermodalnego Fracht 2023

Janusz Piechociński: Przygotowania do XI edycji Forum Transportu Intermodalnego Fracht 2023

27 stycznia 2023 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Intensywnie pracujemy nad licznym i dobrze przygotowanym udziałem firm z Azji Centralnej i Krajów Kaukazu w Forum Transportu Intermodalnego Fracht 2023 w kwietniu br.

Do spotkania na Forum Fracht czekają nas posiedzenia Międzyrządowych Komisji ds. Współpracy Gospodarczej. Spotkanie w Azerbejdżanie będzie w połowie lutego a w Kazachstanie w połowie marca. W kwietniu odbędzie się z udziałem polskich firm Forum Inwestycyjne w Uzbekistanie. 25 stycznia odbyło się ważne polsko-azerbejdzańskie spotkanie. Polecam, bowiem warto intensyfikować współpracę w wielu obszarach z tym Krajem.

Wolna Strefa Ekonomiczna Alat.

 

Wolna strefa ekonomiczna Alat w Azerbejdżanie. Szanse i możliwości inwestycyjne dla polskiego biznesu

W hotelu InterContinental  ( partner Izby Polska Azja ) w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone strefie wolnego handlu Alat. Azerska AFEZ to specjalna strefa ekonomiczna aktywnie zaangażowana w rozwiązania biznesowe dla inwestorów zagranicznych, przedsiębiorców oraz eksporterów.

Spotkanie było znakomitą okazją do poznania możliwości inwestowania oraz współpracy z Azerbejdżanem, a dla przedsiębiorców szansą do nawiązania kontaktów biznesowych.

W wydarzeniu uczestniczyli  Dyrektor Wolnej Strefy Ekonomicznej Valeh Alasgarov oraz Ambasador Azerbejdżanu w Polsce J.E. Nargiz Gurbanova, Wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Przedstawiciele kierownictwa Krajowej Izby Gospodarczej, Stowarzyszenia Polska Wschód, Polsko - Kazachstańskiej Izby Gospodarczej i Izby Polska Azja, która szczególnie wsparła działania Departamentu Ekonomicznego Ambasady Azerbejdżanu w Warszawie. Zaproszenie przyjęło blisko 100 przedstawicieli polskiego biznesu.

W wystąpieniach Strony Azerskiej przedstawiono aktualny potencjał i ofertę firm i gospodarki Azerbejdżanu, wideo prezentację AFEZ  i możliwości inwestycyjna dla firm polskiego kapitału. Z polskiej strony wiceprezes PAIH omówił podstawy prawne i konsekwencje podpisanego porozumienia PAIH z jej azerskim odpowiednikiem - AZPROMO  w czasie misji inwestycyjnej polskich firm, która  odbyła się w dniach 20-21 października 2022 roku.

Prezes Izby Polska Azja Janusz Piechociński podziękował JE Ambasador i Departamentowi Ekonomicznemu Ambasady Azerbejdżanu za intensywne i robocze kontakty w 2022. Wskazał na pilną potrzebę przeprowadzenia w kilku dziedzinach ( technika rolnicza i przetwórstwa, eksport i import żywności, budownictwo i energetyka, efektywność energetyczna i OZE, import półproduktów z ropy naftowej i gazu, współpraca transportowa na Trans Kaspijskim Korytarzu Transportowym ) spotkań i webinarów z Partnerami z Azerbejdżanu jeszcze przed planowanym na 2 połowę lutego  posiedzeniem Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej w Baku.

 

Fot. Izba Przemysłowo - Handlowa Polska - Azja

 

Podstawą gospodarki Azerbejdżanu jest wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego. Sektor naftowy generuje ponad 40% PKB i blisko 70% wpływów budżetowych, a ponad połowa bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) jest ulokowana w sektorze wydobywczym.

Kraj dąży do dywersyfikacji gospodarki oraz uniezależnienia jej od światowych rynków surowcowych. Chce wykorzystać polskie doświadczenie w modernizacji przemysłu i rolnictwa. Zapraszają szczególnie firmy nowych technologii, innowacyjne i IT.

Coraz intensywniej rozwija się turystyka, transport i logistyka, farmacja, budownictwo oraz rolnictwo. Rolnictwo ma największe znaczenie w azerskim eksporcie poza naftowym. Do rozwoju transportu przyczynia się położenie na ważnym szlaku komunikacyjnym, który łączy region kaspijski z Europą. Unia Europejska jest ważnym partnerem Azerbejdżanu zarówno w handlu, jak i transformacji gospodarczej.

W 2021 roku wymiana handlowa między Polską a Azerbejdżanem wyniosła ok. 108,3 mln USD. Na azerski rynek najczęściej sprzedawaliśmy pojazdy drogowe, kosmetyki oraz maszyny i urządzenia. Kupowaliśmy - nawozy, warzywa i owoce oraz tworzywa sztuczne. Także szacunki wyników w 2022 roku pokazują, że nie wykorzystujemy dużo większego potencjału współpracy a covid i wojna na Ukrainie nie może być łatwym wytłumaczeniem.  Spotkanie pokazało, że stać nas w 2023 roku na podwojenie skali współpracy i trzeba wspólnie :dyplomacja ,administracja i biznes zintensyfikować kontakty.

Firmy zgłoszone przez Izbę Polska Azja:

Michalski Kancelaria, Uavionics Technologies, Szkoła Główna Handlowa,  Polish Forwarding Company, Logfret, LUG , EQB, APRO Polska ,Unibep,  SENEKA POLAND, cargo-partner , Uniconsult, QubicGames, GiiS,  Lakma,  KGH, Dramiński, F1 Holding, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, EuroEnergoCommerce, Warszawska Izba Gospodarcza, Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa, Awenta, Energotherm. Spedtrans,  P.H.Royal, ENPROM,  Warszawska Izba Gospodarcza

O podjętych działaniach i rezultatach będziemy informować na bieżąco