Rotterdam wita wystawców i odwiedzających Targi Breakbulk Europe 2023.

Rotterdam wita wystawców i odwiedzających Targi Breakbulk Europe 2023.

06 czerwca 2023 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W Rotterdam Ahoy, właśnie dzisiaj rozpoczynają się międzynarodowe Targi Breakbulk Europe (6-9.06.), które stały się globalnym spotkaniem branży z ponad 120 reprezentowanymi krajami. Wśród wystawców i sponsorów znajdują się właściciele ładunków, przewoźnicy oceaniczni, spedytorzy, porty/terminale, firmy zajmujące się transportem ciężkim, firmy sprzętowe i inne podmioty zaangażowane w tę wyspecjalizowaną branżę. Ahoy Rotterdam będzie tętnić życiem dzięki lukratywnym spotkaniom biznesowym, przyszłościowym rozwiązaniom branżowym, wnikliwym analizom branżowym i wymianie wiedzy podczas targów. Wśród uczestników wydarzenia są także wystawcy z Polski, a także Kurier Kolejowy, który w swoich relacjach będzie starał sie przedstawić polskie firmy uczestniczące w targach, zapytać o cele z jakimi tu przyjechały i osiągnięte efekty spotkań biznesowych.

Fot. Kurier Kolejowy


Wydarzenie 2023 to bezprecedensowa okazja do ponownego nawiązania kontaktów z dotychczasowymi i nowymi partnerami biznesowymi i decydentami w zakresie ładunków projektowych. Równoległe konferencje odbędą się na dwóch scenach: Main Stage i Innovation Stage, uzupełnione o strefę Discovery Zone. Program jest prowadzony przez Radę Doradczą Breakbulk Europe, wyjątkową grupę liderów z całego łańcucha dostaw.

W żegludze morskiej, break-bulk, lub break bulk cargo, zwany także drobnicą, to towary, które są składowane na pokładzie statku w indywidualnie liczonych jednostkach. Jest to przeciwieństwo ładunków składowanych w nowoczesnych kontenerach intermodalnych, a także ładunków masowych, które trafiają bezpośrednio, nieopakowane i w dużych ilościach, do ładowni statku, mierzonych objętością lub wagą (na przykład ropa naftowa lub zboże).

 

źródło: Kurier Kolejowy

Termin break-bulk pochodzi od wyrażenia breaking bulk, terminu oznaczającego rozładunek części ładunku statku lub rozpoczęcie rozładunku ładunku. Statki przewożące ładunki typu break-bulk są często nazywane statkami drobnicowymi.

Ładunki drobnicowe składają się z towarów transportowanych, składowanych i obsługiwanych w pewnym stopniu fragmentarycznie, zazwyczaj pakowanych w wiązki w ładunkach jednostkowych do podnoszenia, za pomocą siatek ładunkowych, zawiesi lub skrzyń, lub układanych na tacach, paletach lub płozach. Ponadto partie towarów drobnicowych są często pakowane w mniejsze pojemniki: torby, pudełka, kartony, skrzynie, beczki lub kadzie.

W idealnej sytuacji ładunki masowe są podnoszone bezpośrednio do i z ładowni statku i tak jest obecnie w większości przypadków. W przeciwnym razie ładunek musi zostać podniesiony na pokład i z pokładu za pomocą dźwigów lub żurawi znajdujących się w doku lub na samym statku. Jeśli towary są podnoszone na pokład, a nie bezpośrednio do ładowni, muszą być obsługiwane i sztauowane przez sztauerów. Zabezpieczanie ładunków drobnicowych i drobnicowych wewnątrz statku obejmuje stosowanie ładunków sztauerskich. W przypadku braku urządzeń dźwigowych, ładunki drobnicowe są tradycyjnie przenoszone ręcznie na i ze statku, na desce lub mogą być przekazywane od człowieka do człowieka za pomocą ludzkiego łańcucha.

Od lat 60-tych XX wieku ilość ładunków masowych spadła na całym świecie na korzyść masowej adopcji kontenerów intermodalnych.