Tylko oferta Newagu w przetargu na 22 nowe, bezemisyjne pojazdy dla województwa śląskiego

Tylko oferta Newagu w przetargu na 22 nowe, bezemisyjne pojazdy dla województwa śląskiego

06 września 2023 | Źródło: Koleje Śląskie
PODZIEL SIĘ

17 i 20 III 2023 r. zostały ogłoszone dwa przetargi na nowe pojazdy dla Kolei Śląskich. Pierwszy (na zakup 3 pojazdów, z opcją nabycia 2 dodatkowych) to postępowanie przetargowe Kolei Śląskich. Drugi (22 jednostki oraz opcjonalnie 8) to przetarg realizowany przez KŚ dla województwa śląskiego. 02.08.2023 r. Koleje Śląskie poinformowały o rostrzygnięciu pierwszego z przetargów i wyborze dostawcy pociagów - nowsądecki NEWAG S.A., z którym już została podpisana umowa w dniu 23 sierpnia. br. Dzisiaj nadszedł czas otwarcia ofert w drugim przetargu. Wpłynęła tylko jedna, oferta firmy NEWAG S.A.

Tylko oferta Newagu w przetargu na 22 nowe, bezemisyjne pojazdy dla województwa śląskiego
Fot. Aleksandra Ligas

 

Ze względu na pytania i toczące sie przeciągające się postępowanie dotyczące warunków realizacji zamówienia, dwukrotnie przesuwany był termin składania ofert w drugim z ogłoszonych przetargów. Oferty można było składać ostatecznie do dzisiaj - 6 września 2023 roku. Otwarcie ofert nastąpiło także dzisiaj o godzinie 11.00.

Oprócz dostawy 22 fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych przedmiotem zamówienia było:

w ramach zakresu podstawowego:

  • świadczenie Usług serwisowych dla dostarczonych EZT do 12 grudnia 2035 r.;
  • dostawa pakietu naprawczego dla dostarczonych EZT;
  • przeprowadzenie szkoleń.

w ramach zakresu opcjonalnego umowy (w przypadku uruchomienia przez Zamawiającego zastrzeżonego Prawa Opcji zgodnie z zapisami umowy):

  • dostawa na rzecz Zamawiającego maksymalnie do 8 dodatkowych sztuk EZT tego samego typu, co EZT dostarczone w ramach zakresu podstawowego;
  • świadczenie usług serwisowych dostarczonych dodatkowych sztuk EZT do 12 grudnia 2035 r.;
  • świadczenie usług serwisowych wszystkich dostarczonych EZT (w ramach zamówienia
  • podstawowego i opcjonalnego) w okresie od 13 grudnia 2035 r. do maksymalnie drugiego P4 (włącznie) każdego z EZT, jednak nie później niż do 31 grudnia 2043 r.

W przetargu ofertę złożyła tylko jedna firma - Newag S.A. Zaproponowała ona cenę 1 110 690 000 PLN brutto, w tym 457,56 mln złotych za same usługi serwisowe. Niestety kwota ta przekracza sumą założoną w kosztorysie województwa, który zamyka się kwotą 1 019 495 340 złotych brutto. Treudno powiedzieć, czy samorząd wojewódzki zdecyduje się na zwiększenie budżetu na realizację zamówienia. W zakończonym w sierpniu podpisaniem umowy postępowaniu Newag złożył także jedyną ofertę na co najmniej 3 nowe elektryczne zespoły trakcyjne dla Kolei Śląskich. Wartość umowy wyniosła 127,5 mln złotych.

W tym postępowaniu Koleje Śląskie występują jako Pełnomocnik Zamawiającego - Województwa Śląskiego.