Janusz Piechociński: Chińskie znaki zapytania

Janusz Piechociński: Chińskie znaki zapytania

06 września 2023 | Autor: Janusz Piechociński | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Wszystkich zaskoczyły lipcowe wyniki chińskiej gospodarki. W USA problemem numer 1 jest jak w konsekwentnej walce z inflacją utrzymać dobrą sytuację na rynku pracy i znaleźć środki na modernizację energetycznej i transportowej infrastruktury a w Chinach  deflacja, demografia, sytuacja na rynku nieruchomości przy spadku tempa wzrostu gospodarczego.

 

Janusz Piechociński: Chińskie znaki zapytania
Fot. Archiwum KK

 

Wydawało się, że po okresie napięć związanych z wyjątkowo wysokimi kosztami dla chińskiej gospodarki kolejnych fal cov-19 po optymistycznym 2 kwartale wyniki kolejnego półrocza będą nie tylko dla Chin ale i świata optymistyczne.

Przypominam: Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego w latach 2015-2022 średnioroczny wzrost PKB Chin wyniósł 5,9 procent. W zeszłym roku PKB Chin wzrósł o 3%, głównie za sprawą lockdownów i innych ograniczeń będących efektem walki z Covid-19. PKB Chin w II kw. 2023 wzrosło o 6,3% r/r (w I kw. o 4,5%). Średnia pierwszego półrocza tego roku to  wzrost o 5,3% .Po dobrym 2 kwartale wydawało się ze nie jest zagrożony planowany przez władze poziom wzrostu PKB.  5,2 % - 5,5%

W pierwszym półroczu 2023 wskaźnik aktywności w przemyśle (PMI) spadał poniżej granicy 50 pkt. oznaczającej stagnację w sektorze. W lipcu PMI Chin wyniósł 49,3 pkt. Największe spadki cen w lipcu odnotowano w przemyśle wydobywczym (-14,7%), surowców chemicznych (-13,3%), innych surowców (-7,6%), paliw i energii (-12,2%).                                                            

Produkcja przemysłowa Chin w pierwszej połowie roku wzrosła o 3,8% r/r. Wskaźnik cen producentów PPI w lipcu br. wynosił -4,4% rok do roku i -0,2% miesiąc do miesiąca. W czerwcu było to -5,4% r/r i 0,8% m/m. Od początku stycznia do końca lipca tego roku ceny producentów spadły w sumie o 3,2% r/r.

W okresie styczeń –czerwiec wartość usług wzrosła o 6,4% r/r, konsumpcja o 8,4% r/r, inwestycje o 3,8% r/r, zaś handel zagraniczny o 2,1% r/r. Inwestycje w nieruchomości rosły  powoli i są mniejsze niż w 2022 roku (-7,9% r/r).

Szczególnie zaskakujące zmiany zaszły w handlu zagranicznym Chin w lipcu. Według chińskiej administracji obroty handlowe Chin z zagranicą wyniosły 482,92 mld USD. Oznacza to spadek obrotów o 13,6% r/r.

Lipcowy eksport osiągnął wartość 281,76 mld USD– spadek o 14,5% r/r, zaś import 201,16 mld USD– spadek o 12,4%.

Nadwyżka handlowa wyniosła 80,6 mld USD, zmniejszając się o 19,4% r/r.

Ujemne są także wzrosty handlu zagranicznego od początków 2023: całkowita wartość wyniosła 3,4 bln USD co oznacza spadek o 6,1% r/r. Chiński eksport obniżył się o 5% a import o 7,6%.

Jednak od stycznia do końca lipca nadwyżka handlowa wzrosła o 7,6% do 489,57 mld USD.  W efekcie spowolnienia gospodarczego wielu gospodarek świata w lipcu eksport do największego partnera handlowego Chin, krajów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) zmniejszył się o 21,43% r/r, do krajów Unii Europejskiej o 20,62%, a do Stanów Zjednoczonych o 23,12% r/r.

A w efekcie słabości popytu wewnętrznego wystąpił spadek w wielkości importu z pierwszej trójki głównych partnerów handlowych Chin: ASEAN (-11,2% r/r),UE (-3,0% r/r) , USA (-11,2% r/r). Zaskakująco mocno wyhamował też import z Korei Południowej (-23,0% r/r), Japonii (-14,7% r/r) i Tajwanu (-14,3% r/r).

Od stycznia do końca lipca br. 58,1% całego eksportu stanowiły produkty mechaniczne, elektryczne i zaawansowane technologicznie. Silnie rośnie eksport samochodów elektrycznych (wzrósł on o 118% r/r.), paneli słonecznych i części do solarnych systemów energetycznych, a także baterii do aut elektrycznych.

W pierwszych sześciu miesiącach 2023  wzrósł import rudy żelaza, ropy naftowej, węgla, gazu ziemnego i soi. Spadł natomiast import układów scalonych, produktów mechanicznych i elektrycznych.

W odróżnieniu od innych Krajów Chiny mają deflację.

Inflacja mierzona CPI wyniosła w Chinach w lipcu -0,3%.

Ujemny poziom inflacji odnotowano  po raz pierwszy od lutego 2021, kiedy w Chinach wprowadzano kolejne ograniczenia i blokady w reakcji na epidemię COVID 19.

Inflacja mierzona w relacji miesiąc do miesiąca w lipcu wzrosła do poziomu +0,2% (m/m), kiedy w czerwcu wynosiła -0,2% miesiąc do miesiąca. Władze na rok założyły inflację na poziomie do 3%.

Po raz pierwszy od 10 miesięcy centralny Ludowy Bank Chin zdecydował się na obniżenie stóp procentowych kredytów. Roczna stopa spadla z 3,65% na 3,55% a dla kredytów pięcioletnich z 4,3% na 4,2%.

Rząd podejmuje kolejne działania, aby ożywić konsumpcję. Na ostatnim posiedzeniu Biura Politycznego KPCh wezwano do zwiększenia popytu krajowego w celu stymulowania wzrostu gospodarczego. Państwowa Komisja Rozwoju i Reform opracowała na drugie półrocze 20 działań stymulujących konsumpcje i rozwój gospodarki  w tym: zwiększenie dostępności kredytów konsumenckich, zachęty do kupowania samochodów elektrycznych po preferencyjnych cenach, budowa przystępnych cenowo mieszkań dla młodych ludzi, wspieranie konsumpcji dóbr elektronicznych, wydawanie przez lokalne rządy bonów konsumpcyjnych dla mieszkańców i finansowego wsparcia dla młodych małżeństw.

Moody’s w swoich opracowaniach ocenia ,ze władze ChRL za główny przedmiot swojej uwagi zadeklarowały rozwój wysokich technologii, wzrost krajowej konsumpcji, poprawę systemu ubezpieczeń społecznych i kontynuację reform rynkowych i zakłada, ze średnioroczny wzrost PKB Państwa Środka w latach 2023-2030 wyniesie 4,2 procent.

Swoje prognozy utrzymują międzynarodowe instytucje. Na przykład Nomura zakłada, że wzrost PKB Chin osiągnie poziom 5,1%, a Bank of America, iż będzie to nawet 5,7%.

Jakie wnioski dla polskiej gospodarki? Szykujcie się na trudny 2023 i nie lepszy 2024. Sygnały z Małaszewicz ( -24 % przyjętych kontenerów mniej w 1 półroczu ) i Portów obsługujących polaczenia  azjatyckie nie są optymistyczne. Walczymy nie tylko o prace dla polskiego Sektora TSL-pamiętajmy tez o wielkich dochodach budżetu państwa z lądowych i morskich przejść granicznych. Niedawno usłyszeliśmy o dopuszczeniu polskiej wołowiny i borówki na chiński rynek. I? Jakieś kontrakty zrealizowane?  Politycy, Dyplomaci. Administracja, Przedsiębiorcy –wszystkie ręce na pokład…..