Hamburg i MSC Mediterranean Shipping Company nawiązują długoterminowe partnerstwo strategiczne

Hamburg i MSC Mediterranean Shipping Company nawiązują długoterminowe partnerstwo strategiczne

15 września 2023 | Źródło: MSC Mediterranean Shipping Company
PODZIEL SIĘ

Miasto Hamburg i MSC Mediterranean Shipping Company nawiązują długoterminowe partnerstwo strategiczne - kontrolowany przez Hamburg terminal portowy HHLA i grupa logistyczna będą działać jako spółka joint venture. Miasto Hamburg zachowa 50,1% udziałów w HHLA, MSC zamierza posiadać do 49,9%. MSC zobowiązuje się do zwiększenia przepustowości terminalu do 1 000 000 TEU od 2031 r., a także do ustanowienia swojej niemieckiej siedziby w Hamburgu.

Hamburg i MSC Mediterranean Shipping Company nawiązują długoterminowe partnerstwo strategiczne
Fot. Port Hamburg

 

Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg oraz MSC Mediterranean Shipping Company S.A. ("MSC") zawarły wiążące porozumienie w sprawie strategicznego partnerstwa dotyczącego Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft ("HHLA"). MSC zamierza nabyć wszystkie znajdujące się w wolnym obrocie akcje serii A HHLA i ogłasza zamiar rozpoczęcia dobrowolnej publicznej oferty przejęcia po cenie 16,75 EUR za akcję serii A (57% premii w stosunku do 30-dniowej średniej ceny ważonej wolumenem obrotu). HHLA będzie działać jako strategiczne joint venture, w którym miasto Hamburg będzie posiadać 50,1% udziałów, a MSC 49,9%.

W ramach partnerstwa MSC znacznie zwiększy wolumen kontenerów w terminalach HHLA w Hamburgu, począwszy od 2025 r., a od 2031 r. do co najmniej 1 000 000 TEU rocznie. Ponadto MSC utworzy w Hamburgu swoją nową niemiecką siedzibę z kilkuset pracownikami. Co więcej, MSC i miasto Hamburg zgadzają się również zobowiązać do długoterminowego planu inwestycyjnego, który zostanie opracowany w porozumieniu z HHLA.

Celem partnerstwa jest ustanowienie silnej i dobrze finansowanej podstawy dla dalszego rozwoju HHLA i całego portu w Hamburgu, czyniąc go centralnym węzłem dla globalnie połączonej sieci usług kontenerowych i łańcuchów logistycznych MSC. MSC nabywa tym samym strategiczny udział w wiodącej europejskiej firmie logistycznej, z siecią terminali kontenerowych w Hamburgu, Odessie, Tallinie i Trieście, doskonałymi połączeniami lądowymi, spółką kolejową METRANS i dobrze połączonymi węzłami intermodalnymi w Europie Środkowej i Wschodniej.

MSC intensywnie inwestuje w rozwój swojego portfolio rozwiązań intermodalnych, w tym kolei, która rozciąga się od Sines (Portugalia) do Triestu (Włochy) i pracuje nad przeniesieniem większej ilości ładunków z transportu drogowego na kolejowy, zgodnie z celami dekarbonizacji wybrzeża.

Umowa pozwoli również MSC rozszerzyć portfolio terminali. Za pośrednictwem swojej spółki zależnej Terminal Investments Limited (TiL) MSC obsługuje 70 terminali na całym świecie, w tym terminale w Antwerpii, Singapurze i Rotterdamie. Aby jeszcze bardziej zwiększyć swój globalny zasięg terminali, MSC nabyło również AGL (Africa Global Logistics), dostawcę usług logistycznych o silnej pozycji na kontynencie afrykańskim, oferującego rozwiązania intermodalne i 21 koncesji portowych. Oprócz floty 760 statków, MSC wdraża obecnie solidny plan modernizacji floty i spodziewa się dostawy ponad 90 nowych statków w ciągu najbliższych trzech lat, w tym statków klasy Celestino Maresca o pojemności ponad 24 000 TEU, które są najbardziej wydajne pod względem zużycia paliwa.

Komentując podpisanie umowy Soren Toft, CEO MSC Mediterranean Shipping Company stwierdził: "Miasto Hamburg i MSC mają bliską więź od dziesięcioleci.Jesteśmy podekscytowani, że możemy dziś budować na tym długoletnim partnerstwie, integrując miasto Hamburg i Niemcy jeszcze bliżej z naszą globalną siecią frachtu oceanicznego i zdywersyfikowanym śladem intermodalnym w całej Europie.Ta umowa nie tylko rozszerza globalny zasięg MSC, ale także uwalnia potencjał handlowy dla miasta Hamburg i Niemiec.Jako firma rodzinna jesteśmy w pełni odpowiedzialni przed naszymi pracownikami, klientami i partnerami. Kierujemy się długoterminową perspektywą, a to partnerstwo jest ekscytującym krokiem dla MSC w kierunku zwiększenia długoterminowej obecności w Hamburgu i Niemczech".

Dr Peter Tschentscher, pierwszy burmistrz Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg: "Strategiczne partnerstwo między miastem Hamburg a jedną z wiodących na świecie firm żeglugowych, MSC, jest kamieniem milowym w dalszym rozwoju naszego portu. Odzwierciedla ono silne zaangażowanie MSC w port w Hamburgu, jest zgodne ze strategicznymi celami polityki portowej Senatu i może dać całej naszej gospodarce morskiej impuls, którego potrzebuje w trudnych czasach".

Dr Melanie Leonhard, senator ds. gospodarki miasta Hamburg: "Port w Hamburgu jest jednym z największych zakładów przemysłowych w Europie, gdzie towary są nie tylko wysyłane i przeładowywane, ale także przetwarzane. Jesteśmy zaangażowani w jego rozwój - aby to osiągnąć, łączymy siły z wiodącą na świecie firmą żeglugi kontenerowej. Wykorzystując doświadczenie MSC w logistyce morskiej, chcemy przyspieszyć cyfryzację i transformację logistyki w porcie w Hamburgu, zapewniając dobrobyt i bezpieczeństwo zatrudnienia. Jestem przekonany, że Mediterranean Shipping Company jest najbardziej wiarygodnym i godnym zaufania partnerem dla rozwoju, który przewidujemy".

Dr Andreas Dressel, senator ds. finansów miasta Hamburg: "Hamburg nadal zachowuje większość udziałów i jest głównym udziałowcem HHLA za pośrednictwem spółki holdingowej Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg. Jednocześnie zwiększamy strategiczny wpływ i możliwości kierowania wspólnie z MSC poprzez prowadzenie joint-venture jako spółki zarządzanej bezpośrednio przez dwóch udziałowców. Planowana transakcja nie będzie miała wpływu na obecny udział pracowników w HHLA. Przyszła struktura zarządzania również zostanie zapewniona na zasadzie partnerstwa. Miasto Hamburg zachowa prawo do nominowania dyrektora generalnego i przewodniczącego rady nadzorczej HHLA. Dzisiejsze porozumienie zabezpiecza dobro publiczne i służy najlepszym interesom tego miasta".

Partnerstwo zostało zawarte na czas nieokreślony, z możliwością zakończenia najwcześniej po 40 latach. Obaj partnerzy zgadzają się, że partnerstwo to jest i powinno pozostać otwarte dla wszystkich innych przeszłych i przyszłych partnerów portu w Hamburgu, HHLA i jego terminali.

W kolejnym kroku MSC przygotuje dokument oferty przejęcia. Dokument oferty przejęcia zostanie przedłożony w ciągu najbliższych czterech tygodni do zatwierdzenia przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), co zajmie około 10 dni roboczych. Natychmiast po zatwierdzeniu dokument ofertowy zostanie opublikowany (oczekuje się, że nastąpi to w drugiej połowie października). Podczas kolejnego czterotygodniowego okresu ofertowego, po którym nastąpi obowiązkowy dwutygodniowy okres, inwestorzy będą mogli zdecydować o przyjęciu oferty. Zamknięcie oferty będzie podlegało zatwierdzeniu przez organy regulacyjne oraz przez Parlament Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburga.

 

O MSC Mediterranean Shipping Company

MSC Mediterranean Shipping Company (MSC) jest światowym liderem w dziedzinie transportu i logistyki, prywatną firmą założoną w 1970 roku przez Gianluigiego Aponte. Firma ewoluowała od operacji na jednym statku do szanowanej na całym świecie firmy, która zapewnia terminowe dostawy towarów i usług klientom ze wszystkich branż i rozmiarów dzięki flocie 760 statków. Obecna w 155 krajach za pośrednictwem 675 biur, MSC zawija do 520 portów na 300 szlakach handlowych, przewożąc około 22,5 miliona TEU (twenty-foot equivalent units) rocznie. Działalność MSC obejmuje obecnie transport lądowy, logistykę i rosnące portfolio inwestycji w terminale portowe. Grupa MSC, w tym jej firmy pasażerskie, zatrudnia 180 000 osób na całym świecie.