Regulacje Rating dla PKP S.A. utrzymany na poziomie A-

Rating dla PKP S.A. utrzymany na poziomie A-

31 października 2023 | Źródło: PKP S.A.
PODZIEL SIĘ

27 października 2023 r. Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating Polskich Kolei Państwowych S.A. (PKP S.A.) w walucie zagranicznej oraz długoterminowy rating w walucie krajowej na poziomie „A-”.  Perspektywa ratingów została oceniona jako Stabilna.

 

Rating dla PKP S.A. utrzymany na poziomie A-
Fot. PKP S.A.

Na ocenę Agencji wpływ miały m.in. silne relacje ze Skarbem Państwa oraz stabilna sytuacja finansowa Spółki, która dzięki popandemicznemu zwiększeniu zainteresowania najmem lokali na dworcach kolejowych odnotowuje polepszenie w zakresie płynności finansowej przy jednoczesnej regularnej obsłudze istniejącego zadłużenia. Spółka spodziewa się dalszego wzrostu przychodów w kolejnych okresach.

Utrzymanie ratingów stanowi pozytywną ocenę działalności PKP S.A. przez agencję. Rating został pierwotnie podniesiony z poziomu „BBB+” do poziomu „A-” w lutym 2022 r.

PKP S.A. pełni funkcję depozytariusza w holdingu Grupa PKP, zajmującym się infrastrukturą kolejową oraz transportem pasażerskim i towarowym. Główna działalność operacyjna PKP S.A. skupia się na zarządzaniu bazą dworców kolejowych i portfelem nieruchomości.