Dalsza redukcja kosztów Operail zagroziłaby możliwościom transportu kolejowego w Estonii.

Dalsza redukcja kosztów Operail zagroziłaby możliwościom transportu kolejowego w Estonii.

31 października 2023 | Źródło: AS Operail / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Spółka kolejowa Operail maksymalnie obniżyła koszty operacyjne, ale w trzecim kwartale nadal działała ze stratą. Aby firma zaczęła przynosić zyski, zarząd szuka sposobów na rozszerzenie działalności na rynki zagraniczne. Jednak aby zapewnić zrównoważony rozwój transportu kolejowego w Estonii, potrzebna jest współpraca międzysektorowa i wytyczne polityczne.

Dalsza redukcja kosztów Operail zagroziłaby możliwościom transportu kolejowego w Estonii.
Fot. AS Operail

 

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r. Operail przewiózł w Estonii 1,5 mln ton towarów, czyli o 68% mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Dochód operacyjny Operail z transportu towarowego wyniósł 16,9 mln euro w ciągu pierwszych 9 miesięcy - o 43% mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. "Wolumen przewozów w tonach spadł bardziej niż przychody - zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby zmaksymalizować przychody w trudnych warunkach" - powiedział Raul Toomsalu, prezes zarządu grupy.

Podczas gdy spadek wolumenów był spowodowany sankcjami nałożonymi na Rosję i zakończeniem nieobjętych sankcjami rosyjskich przewozów towarowych, problemem jest obecnie wysoka cena transportu kolejowego w Estonii w porównaniu zarówno z krajowym transportem drogowym, jak i transportem kolejowym w krajach sąsiednich. "Na przykład tej jesieni nie było multimodalnego transportu estońskiego zboża, ponieważ zbiory były niewielkie i było ono transportowane ciężarówkami" - wyjaśnił Toomsalu.

Skonsolidowana dziewięciomiesięczna EBITDA Operail wyniosła 0,2 mln euro, a strata netto 3,3 mln euro, co było zgodne z prognozą.

Operail znacznie zmniejszył swoją bazę kosztową, aby dostosować się do trudnych warunków. Grupa zwolniła połowę swoich pracowników. "Zlikwidowaliśmy nocne zmiany na stacjach, przestaliśmy obsługiwać mniejsze stacje, zamknęliśmy lokalne stacje utrzymania i zastąpiliśmy je mobilnymi zespołami naprawczymi i konserwacyjnymi, przekwalifikowaliśmy pracowników do wykonywania zadań na kilku istniejących stanowiskach - na przykład łącząc role inspektora wagonów i asystenta maszynisty lokomotywy" - podał przykłady Toomsalu.

"Biorąc pod uwagę oczekiwania właściciela wobec Operail, które obejmują utrzymanie zdolności transportowej estońskiej infrastruktury kolejowej, nie jest już możliwe znaczne zmniejszenie bazy kosztowej spółki" - stwierdził Raul Toomsalu. "Osiągnęliśmy punkt, w którym dalsze cięcia zagroziłyby bezpieczeństwu i zdolności Estonii do szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych".

Aby spółka ponownie stała się rentowna, konieczne jest zwiększenie bazy przychodów. Operail planuje zainwestować wpływy ze sprzedaży aktywów na początku roku w strategiczną ekspansję. "Patrzymy poza Estonię" - zapewnił Toomsalu.

Aby jednak zapewnić zrównoważony rozwój gospodarczy estońskiego kolejowego transportu towarowego, który jest najbardziej przyjazną dla środowiska i najbezpieczniejszą formą transportu lądowego, konieczna jest współpraca międzysektorowa w celu zwiększenia wydajności procesów transportu kolejowego, a także presja polityczna na przeniesienie transportu towarowego z dróg na tory.

 

Operail to estońska państwowa spółka kolejowa, która zajmuje się transportem towarowym oraz konserwacją, naprawą i budową taboru kolejowego w Estonii. Operail zatrudnia około 250 osób. Do początku 2023 r. Operail prowadził również działalność w zakresie międzynarodowego wynajmu wagonów i transportu towarowego w Finlandii. Na polecenie właściciela Operail wycofał się z tej działalności.