Wygodniejsze podróże i lepszy przewóz towarów z Bełchowa do Skierniewic i Łowicza

Wygodniejsze podróże i lepszy przewóz towarów z Bełchowa do Skierniewic i Łowicza

07 grudnia 2023 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Pasażerowie i mieszkańcy korzystają z efektów zmodernizowanej stacji Bełchów na linii Skierniewice – Łowicz. Lepszy dostęp do pociągów zapewnia nowy peron spełniający potrzeby wszystkich podróżnych. Przebudowany układ torowy zwiększył możliwości ruchu towarowego na ważnym odcinku trasy wschód – zachód. Wartość inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ze środków budżetowych wynosi 58,2 mln zł.

 

Fot. PKP PLK

 

Dzięki inwestycji wszyscy podróżni, w tym osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się wygodnie wsiadają i wysiadają z pociągów. Pod koniec listopada zakończyły się wszystkie prace na nowym, wyższym peronie, który został wyposażony w dwie dwudziestometrowe wiaty, ławki i tablice informacyjne. Obiekt jest lepiej oświetlony i wyposażony w czytelne oznakowanie. Dogodny dostęp do pociągów zapewnia dojście w poziomie szyn. W ramach kontynuacji przebudowy trasy Skierniewice – Łowicz planowana jest budowa kładki dla pieszych nad torami.

Na stacji Bełchów zakres prac obejmował przebudowę 4 torów o łącznej długości 6 km oraz wymianę 16 rozjazdów. Nowy układ torowy zapewnia lepszą obsługę ruchu towarowego i pasażerskiego. Sprawną obsługę pociągów gwarantuje nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym podłączony do lokalnego centrum sterowania (LCS) w Skierniewicach. Poziom bezpieczeństwa zwiększyły nowe urządzenia oraz system monitoringu na przejeździe kolejowo-drogowym na ul. Przemysłowej w Bełchowie.

Efektem inwestycji będzie wzrost prędkości przejazdu pociągów pasażerskich do 160 km/h (z obecnych 100 km/h) i towarowych do 100 km/h (z obecnych 60 km/h). Szybsze przejazdy będę możliwe po uzyskaniu certyfikacji wszystkich elementów infrastruktury.

Zmodernizowana stacja Bełchów zapewnia przejazd cięższych składów z ładunkami o długości 740 metrów. Takie rozwiązanie jest istotne do obsługi linii Skierniewice – Łowicz, będącej ważną częścią kolejowego korytarza transportowego wschód – zachód. Sprawne połączenia kolejowe umożliwia przebudowa sieci trakcyjnej oraz nowe komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Dzięki poprawie przepustowości linii z trasy będzie mogła skorzystać większa liczba składów.

Prace na odcinku Bełchów – Łowicz realizowane są ze środków krajowych w ramach zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na szlaku Bełchów – Łowicz Główny w ramach zadania prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku Łowicz Główny – Skierniewice”.

W ramach projektu przebudowane w ubiegłych latach zostały tory na odcinku Bełchów – Łowicz oraz zmodernizowany przystanek Bobrowniki. Wartość tych prac to ok. 35 mln zł.