Inauguracja drugiej edycji Studiów Podyplomowych "Cyberbezpieczeństwo w transporcie kolejowym".

Inauguracja drugiej edycji Studiów Podyplomowych "Cyberbezpieczeństwo w transporcie kolejowym".

24 lutego 2024 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Kurier Kolejowy uczestniczył w inauguracji drugiej edycji Studiów Podyplomowych "Cyberbezpieczeństwo w transporcie kolejowym", która miała miejsce dzisiaj, 24 lutego br. w siedzibie Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

I i II grupa słuchaczy.]studiów podyplomowych. Fot. Kurier Kolejowy

 

Współczesny świat obfituje w zmiany geopolityczne, które niosą za sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia dla różnych sektorów życia społecznego i gospodarczego. Jednym z obszarów, który wymaga szczególnej uwagi i ciągłego doskonalenia, jest infrastruktura transportu kolejowego oraz systemy komputerowe wspierające funkcjonowanie sieci transportowych.

Kolej pełni fundamentalną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego oraz gospodarczego. Bezpieczeństwo transportu kolejowego ma wpływ na codzienną mobilność pasażerów, przewóz towarów, a także funkcjonowanie państwa. Dlatego należ zrozumieć i docenić wagę kolei jako krytycznej infrastruktury narodowej i dążyć do wzmocnienia jej odporności na zagrożenia cybernetyczne.

"W ramach tych wyzwań, niezwykle istotne jest identyfikowanie zagrożeń oraz świadomość skutków, jakie mogą one mieć dla bezpieczeństwa i stabilności systemów. Cieszymy się z możliwości współpracy, która umożliwia nam skuteczne radzenie sobie z tymi wyzwaniami. Nasze inicjatywy opierają się na szerokiej współpracy pomiędzy różnymi instytucjami i ekspertami. Przykładem naszego zaangażowania są studia organizowane przez silną grupę interesariuszy, w tym Polskie Koleje Państwowe, Urząd Transportu Kolejowego oraz Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa. Wspierane przez te instytucje oraz specjalistów z różnych dziedzin, takich jak Politechnika Warszawska czy instytucje naukowe, nasze działania skupiają się na identyfikowaniu zagrożeń oraz opracowywaniu skutecznych strategii radzenia sobie z nimi.

Nasi eksperci, zarówno z dziedziny transportu, jak i informatyki, posiadają bogate doświadczenie i wiedzę, która pozwala nam na skuteczne reagowanie na zmieniające się warunki oraz nowe wyzwania. Dzięki ich zaangażowaniu i ciągłemu doskonaleniu naszych działań, jesteśmy w stanie stawiać czoła nawet najbardziej skomplikowanym problemom związanym z bezpieczeństwem i efektywnością naszych systemów" - mówiła podczas uroczystej inauguracji prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, kierownik studiów podyplomowych "Cyberbezpieczeństwo w transporcie kolejowym"​.

W roku akademickim 2023/2024 na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej we współpracy ze Związkiem Pracodawców Kolejowych oraz pod patronatem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, NASK - Państwowego Instytutu Badawczego oraz Rady Polityki IT Grupy PKP i PKP PLK zostały zaingurowane unikatowe studia podyplomowe "Cyberbezpieczeństwo w transporcie kolejowym" dedykowane kadrze menedżerskiej  i pracownikom przedsiębiorstw kolejowych. 7 października 2023 roku nastąpiła uroczysta inauguracja pierwszego semestru studiów podyplomowych i naukę rozpoczęła pierwsza grupa studentów, zainteresowanie studiami było tak duże, że dzisiaj, 24 lutego, naukę rozpoczęła druga grupa studentów.

 

 

Program studiów został dostosowany do potrzeb przedsiębiorstw kolejowych przy uwzględnieniu specyfiki zagrożeń dla cyberprzestrzeni, zarządzanej infrastruktury teleinformatycznej oraz strategii rozwoju cyfrowego podmiotów kolejowych. Wykłady i zajęcia na studiach prowadzą zarówno pracownicy Politechniki Warszawskiej, jak i eksperci rynku kolejowego, w tym doświadczeni fachowcy z przedsiębiorstw kolejowych.

Jednym z elementów studiów jest również organizacja tzw. wykładów proszonych, podczas których swoją wiedzą ze słuchaczmi dzielą się zaproszeni goście specjalni, uznani eksperci zewnętrzni, posiadający wiedzę i autorytet w obszarach związanych z teleinformatyką i cyberbezpieczeństwem.

Patronat nad studiami objęły: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy (NASK), Prezes Urzędu Transportu Kolejowego oraz Rada Polityki IT Grupy PKP i PKP PLK. Ich organizatorem jest Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, który od wielu lat uznawany jest za najlepszą jednostkę w kraju kształcąca na kierunku „Transport”

- Podnoszenie kwalifikacji pracowniczych w tak ważnym obszarze, jakim jest cyberbezpieczeństwo, może odbywać się jedynie przy współpracy z podmiotami akademickimi i naukowymi posiadającymi najwyższe kwalifikacje i zdolności organizacyjne do realizacji kształcenia akademickiego. Taką uczelnią jest niewątpliwie Politechnika Warszawska, którą wyróżnia nie tylko znakomita kadra naukowa, ale też nowoczesne zaplecze laboratoryjne, dzięki któremu studenci zdobędą umiejętności praktyczne - mówi dr Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP S.A. , przewodniczący Rady Polityki IT Grupy PKP i PKP PLK, inicjator i pomysłodawca utworzenia tego kierunku studiów.