Renfe zainwestuje ponad 69 milionów euro w budowę nowej bazy serwisowej w Aranjuez

Renfe zainwestuje ponad 69 milionów euro w budowę nowej bazy serwisowej w Aranjuez

02 marca 2024 | Źródło: Kurier Kolejowy / Renfe
PODZIEL SIĘ

Renfe zainwestuje ponad 69 milionów euro w budowę nowej bazy serwisowej w Aranjuez. Dzięki nowemu centrum Renfe zwiększy swoje możliwości w zakresie konserwacji pojazdów szynowych i będzie kolejnym krokiem w dopracowywaniu nowej floty pociągów.

 

Fot. Renfe
Ten nowy warsztat będzie wykonywał zadania konserwacyjne pierwszego poziomu, które są najprostszymi i najszybszymi operacjami przeprowadzanymi na samym pociągu. Zarówno działania prewencyjne, które są zaplanowanymi operacjami związanymi z bezpieczeństwem, czyszczeniem i wszystkimi działaniami ujętymi w planie konserwacji w zależności od przejechanych kilometrów lub upływu czasu, jak i działania naprawcze, tj. nieplanowane operacje mające na celu naprawę awarii, wypadków lub wandalizmu.

Ponadto centrum to będzie połączone z linią C3, która zapewni dostęp do całej madryckiej sieci Cercanías, aby umożliwić konserwację floty Cercanías Renfe.

Pierwszym krokiem było opracowanie projektu budowlanego dla nowej bazy serwisowej, którego przygotowanie zostało powierzone firmie Ineco i który obejmuje prace związane z gromadzeniem danych topograficznych, a także określenie techniki i rodzaju prac do wykonania.

Obiekty przyszłego centrum będą dysponować trzema 200-metrowymi stacjami utrzymania na konwencjonalnym rozstawie szyn (z 24 200-metrowymi jednostkami) wyposażonymi w podnośniki, podwozia i podrozjezdnice. Ponadto znajdą się tam również tory postojowe i operacyjne o pojemności 10 składów 200-metrowych i 2 składów 100-metrowych. Z drugiej strony będzie również tor tokarski i inny dedykowany tor do mycia, a także inny tor do załadunku i rozładunku pociągów.

Ponadto zapewnione zostaną urządzenia przemysłowe niezbędne do zadań wykonywanych w nowej bazie utrzymania, takie jak między innymi urządzenia dźwigowe, system oczyszczania i punkt opróżniania odpadów.

Obiekty i działalność w całym kraju

Ten nowy warsztat zostanie dodany do 98 centrów działalności, które Renfe Ingeniería y Mantenimiento posiada w całej Hiszpanii: zarówno warsztaty pierwszego poziomu (te, które wykonują prostsze i szybsze operacje), jak i warsztaty drugiego poziomu (bardziej złożone operacje, które wymagają unieruchomienia pociągu), a także inne rodzaje centrów specjalizujących się w naprawie komponentów. Ponadto, w nowym scenariuszu liberalizacji transportu pasażerskiego, obiekty te świadczą również usługi nowym operatorom kolejowym.

Każdego roku przez te centra przejeżdża około 1000 pociągów i przeprowadzanych jest około 300 ciężkich prac konserwacyjnych. Przeprowadzane są konserwacje pociągów, naprawy komponentów i konwersje.

Zaangażowanie w zrównoważony rozwój

Renfe wdrożyła zrównoważone praktyki w procesie produkcji i konserwacji, zmniejszając swój ślad środowiskowy i promując bardziej ekologiczny transport publiczny. Jednym z przykładów jest instalacja paneli słonecznych w 14 głównych bazach konserwacyjnych, z zamiarem pokrycia 41% zapotrzebowania na energię. Projekt ten zmniejszy zarówno zużycie energii przez sieć, jak i emisję gazów cieplarnianych.